Cyklotrasa, dlouhá necelých 20 kilometrů, je středně náročná. Zastávky po cestě jsou ale natolik lákavé, že si na trasu můžete vyhradit i celý den. Zvlášť rozhodnete-li se pro drobnou odbočku, abyste navštívili mlýn Dänemark (49°55'41.602“N, 15°15'7. 893“E). Tam a zpátky si sice zajedete kolem pěti kilometrů, ale stojí to za to. Jde o zatím jediný opravený mlýn na říčce Vrchlici, kde kdysi stával jeden mlýn vedle druhého. Dnes jsou z nich už jen ruiny.

close Logo. info Zdroj: Deník zoom_in Vyrazíme z centra Kutné Hory z Palackého náměstí (49°56'57.862“N, 15°16'6. 400“E). Po cyklotrase 0106 pokračujeme kolem Vlašské-ho dvora (49°56'53.976“N, 15°16'6.790“E), bývalé královské mincovny směrem ke Královské vycházce. Mlatová cesta vede podél železniční trati a říčky Vrchlice, vlevo budete míjet do skály vytesaný portrét básníka Jaroslava Vrchlického. Královskou cestou dojedete až na ke křížení s Táborskou ulicí a dáte se doprava. Přejedete mostek a máte dvě možnosti: buď se odbočením vlevo vydáte ulicí V Hutích k mlýnu Dänemark, nebo odbočíte doleva až o pár metrů dál a ulicí Ke trojici budete pokračovat po cyklostezce č. 1 ke kostelu Nejsvětější Trojice (49°56'5.602“N, 15° 15' 20.570“E).

Jde o magické místo uprostřed lesů, kostel je obklopen hřbitovem. Odtud pokračujeme po cyklostezce č. 1 směrem na Bylany. Až dojedeme na křižovatku typu T, kde stojí kaplička, cyklostezku na chvilku opustíme a vydáme se doprava na Přítoky. Po levé straně budeme míjet kapli a studánku s pramenem sv. Vojtěcha. Dále míříme až na křižovatku se silnicí č.2 do Přítok, kde se lze zastavit v restauraci (49°56'50.678 “N, 15°14' 16.999“E). Od restaurace jen přejedeme hlavní silnici a vydáme se kolem zvonice až na rozdvojení, kde se odbočením vlevo znovu vrátíme na cyklotrasu 0106.

close Logo. info Zdroj: Deník zoom_in Dojedeme na rozcestí, kde odbočíme na vrch Kuklík a dále budeme pokračovat na vrch Sukov. Přejedeme přitom silnici Gruntecká, kde navážeme na cyklotrasu 0091, kopírující severní okruh Stříbrné stezky. Poté dojedeme až ke kruhovému objezdu, odkud už pokračujeme výhradně po Stříbrné stezce. Předtím se můžeme zastavit ve vyhlášené restauraci Na Pašince (49°58' 13.158“N, 15°16'22.542“E). Od té vyjedeme přes kruhový objezd druhým výjezdem a zahneme doprava na lesní cestu.

Držet se budeme stále značené Stříbrné cesty. Ta nás kaňkovským lesem nakonec dovede do městské části Sedlec, kam sjedeme ulicí pod Hájem. Čeká tam na nás kostel Všech svatých s kostnicí (49°57'42.344“N, 15°17'19. 246“E) a katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele  (49°57'35.476“ N, 15°17'24.666“E).

Odtud se pak odbočením vlevo můžeme proti proudu řeky po červené turistické značce vydat zpět do centra města. Musíme jen přejet koleje u vlakové zastávky. V Kutné Hoře si pak ještě prohlédněte chrám sv. Barbory (49°56'41.758“N, 15° 15'49.060“E), který nelze vynechat.