Jak byste představila krizový štáb?
Krizový štáb je pracovním orgánem hejtmanky kraje, který jí jako předsedkyni Bezpečnostní rady kraje umožňuje operativní řešení mimořádných a krizových situací, jež se na území středních Čech vyskytnou. Jsou v ní zástupci všech složek integrovaného záchranného systému, jako je záchranka, hasičský záchranný sbor, policie, armády a další odborníci přizvaní vzhledem k řešené situaci. Mohou jimi být třeba zástupci veterinární správy, Povodí Vltavy a Labe, hygienické stanice…

Jak často krizový štáb zasedá?
Jednou za čtrnáct dní. Jeho pracovní skupiny však jednají permanentně podle aktuálních potřeb, řeší a doporučují krizovému štábu přijmout v danou chvíli potřebná opatření.

Dostává krizový štáb pravidelné informace od státu?
Komunikace s Ústředním krizovým štábem České republiky je nastavena a probíhá na denní bázi. V tuto chvíli po půlročních zkušenostech s řešením pandemické situace, kdy výměna informací skutečně probíhá denně, se domnívám, že je komunikace s ústředím dobře nastavena.

Co by se ve fungování krizového štábu mělo změnit a co už se změnilo?
Dáváme větší důraz na komunikaci přijatých opatření směrem ke starostům měst a obcí i při informování veřejnosti. Za tímto účelem nově pořádáme pravidelné videokonference se starosty obcí s rozšířenou působností a informujeme média buď opět videokonferenčně, nebo pravidelnými tiskovými konferencemi přenášenými na krajský facebook streamem. Zároveň efektivně využíváme sociálních sítí, jako je facebook, instagram, twitter, a samozřejmě máme veškeré důležité informace zveřejněné na portálu krizového řízení Středočeského kraje. Ten je umístěn na krajských webových stránkách. V tomto ohledu jsem se snažila okamžitě přístup kraje změnit.

Ukázala pandemie na nějaké nedostatky?
V každém případě se při řešení pandemické situace ukázalo, že je zapotřebí dodržovat zásobu osobních ochranných prostředků ve zdravotnických a sociálních zařízeních minimálně na dva měsíce. Jednoznačně se také ukázalo jako nezbytné řešení nedostatku personálu ve zdravotnických a sociálních zařízeních prostřednictvím využití institutu pracovních povinností vydávaných pro žáky středních škol a studenty škol vysokých.

Budete podporovat i soukromé nemocnice?
Nechci dělat rozdíly mezi nemocnicemi krajskými, městskými nebo soukromými. Všechny se starají o Středočechy. Teď budeme „rozpouštět“ krajskou zásobu ochranných prostředků, které také nabídneme všem zařízením bez ohledu na zřizovatele. Všechna zařízení společně tvoří síť, která je dostatečná, naprosto profesionální a kvalitní.