„Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“ Tak tuto snad nejznámější křesťanskou modlitbu najde pozorný návštěvník na kovové desce mezi stovkou dalších překladů do nejvýznamnějších jazyků. Modlitba je součást „Otčenáše“, tedy modlitby Páně, podle prvních dvou latinských slov se nazývá také Pater noster. Podle Lukášova evangelia sdělil tuto modlitbu svým učedníkům sám Ježíš Kristus.

| Video: Youtube

Při vstupu do chrámu nemusí být návštěvník ani věřící a přesto je ohromen tímto mistrovským dílem, které dodnes není dokončeno. Není náhoda, že chrám, inspirovaný květinami, trávou a přírodou vůbec, se stal symbolem města a nejvýraznějším bodem barcelonského panoramatu. Gaudí tomuto objektu věnoval od roku 1883 do své smrti v roce 1926 veškerou tvůrčí sílu, v chrámu dokonce bydlel a nyní je v něm pochován.

| Video: Youtube

V roce 1952 se započalo s dostavbou chrámu, jeho celkové dokončení se plánuje na rok 2026 k stému výročí úmrtí Antonia Gaudího. Kvůli zdržení v důsledku pandemie Covidu-19 je však tento termín ohrožen.

Architekti, kteří se po smrti Gaudího na výstavbě katedrály podíleli a podílejí, se snaží dodržovat původní Gaudího plány, ovšem s uplatněním nových stavebních technologií. Od počátku stavby se chrám staví pouze z darů a příspěvků.

Park Güell

S Gaudího stavbami se setkáte po celém městě, ale rozhodně navštivte park Güell, který nabízí výhledy na katalánskou metropoli. Park má rozlohu téměř osmnáct hektarů a osobitý styl architekta se projevuje i v těch nejmenších detailech. Promenády jsou kryty sloupořadím ve tvaru stromů, zvlněné tvary připomínají potoky lávy. Některé plochy jsou vyzdobeny barevnými mozaikami z glazovaných keramických střepů a skla.

| Video: Youtube

Hlavní vstup do parku je široké schodiště, vedoucím k Síni sta sloupů. Ta je tvořena 86 sloupy připomínajícími stalagnáty v jeskyni. Sloupy nesou terasu, která je lemována zvlněným, mozaikou zdobeným zábradlím, upraveným jako lavice na sezení. V parku je možné navštívit dům, kde Antoni Gaudí žil až do své tragické smrti.

Slunná Barcelona je jistě jedno z nejkrásnějších měst na světě. Gaudího katedrála je podle návštěvníků ne jedna z nejkrásnějších sakrálních staveb na planetě, ale přímo první! Modlitba „Chléb náš vezdejší dej nám dnes,“ nás navíc nutí k zamyšlení a pokoře. Nesmíme však zapomínat, že neprosíme o chléb jenom pro sebe, ale také pro druhé. Připomínejme si, že o darovaný chléb se máme dělit. Tento dar není samozřejmý, nýbrž o něj musíme stále prosit a vždy ho přijímat s vděčností. A také dávat.

| Video: Youtube

Při čtení této, chlebem vonící přímluvné modlitby ve středomořské Barceloně, mějme na paměti, že chléb je důležitý, ale je to zároveň symbol. Slovo chléb chápejme duchovně i doslovně. Potom teprve pochopíme, co nám chtěl geniální architekt Antoni Gaudí sdělit při návštěvě chrámu Sagrada Família.