„Tato edice seznamuje s neznámým rysem osobnosti Františka Moravce. Je to Moravec jako vojenský teoretik, komentátor i propagandista. Kniha obsahuje všech dvaasedmdesát známých Moravcových komentářů. Psal je od června 1941 do podzimu 1944 a věnoval se v nich vývoji na bojištích druhé světové války, především na východní frontě, ale i v Africe a posléze i v Itálii. Čtenář v knize nalezne také životopisné údaje o Moravcovi a jeho spolupracovnících, stejně jako základní poznatky o dosud opomíjeném vojenském rozhlasovém vysílání z Londýna,“ okomentoval publikaci Prokop Tomek.

Ministryně obrany při příležitosti křtu knihy předala řediteli Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany brigádnímu generálovi Miroslavu Hofírkovi odtajněný dokument amerického Úřadu strategických služeb. Jedná se o kopii dokumentu z prosince roku 1944, v němž je doporučeno udělit generálu Františku Moravcovi americké státní vyznamenání „Záslužná legie“ ve stupni důstojník za jeho mimořádné zásluhy. Toto vyznamenání bylo uděleno na pokyn prezidenta USA Harryho Trumana americkým Ministerstvem války v květnu roku 1945. Dokument předal americký ministr obrany Lloyd Austin Janě Černochové při své návštěvě Prahy.

Z pietního aktu k uctění památky brigádního generála Františka Moravce v kolumbáriu na hřbitově v Čáslavi.
Místostarostka Čáslavi: Generál František Moravec zůstává hrdinou a vzorem

František Moravec byl účastník prvního, druhého i třetího odboje, v kterém působil od počátku třicátých let minulého století. Je pokládán za iniciátora operace Anthropoid na odstranění zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Byl jednou z nejvýznamnějších osobností československého vojenského zpravodajství. Během druhé světové války vystupoval v československém vysílání britské stanice BBC, jejíž vysílání ilegálně poslouchali lidé v okupované vlasti. A právě tuto pozapomenutou činnost mapuje kniha historika Vojenského historického ústavu Praha Prokopa Tomka, který dosud neznámé generálovy komentáře objevil v archivu Českého rozhlasu.

Podle Moravce je pojmenována skupina speciálních sil Armády ČR. Vojenské zpravodajství uděluje čestnou medaili s jeho jménem k ocenění svých nejlepších příslušníků. V roce 1991 prezident Václav Havel udělil generálovi nejvyšší státní vyznamenání in memoriam. V roce 2019 mu město Čáslav udělilo čestné občanství in memoriam.

Zdroj: Youtube

V roce 2022 se generálovy ostatky po 56 letech vrátily do Čáslavi. Vojenský speciál přistál s generálovou urnou na vojenském letišti v Chotusicích. Po smutečním aktu byly ostatky převezeny na čáslavský hřbitov, kde proběhlo veřejné slavnostní uložení do kolumbária.

Zdroj: Youtube

Po více než půlstoletí od generálova úmrtí tak bylo splněno jeho přání spočinout v rodné Čáslavi. Motto vytesané na náhrobku v češtině a angličtině symbolizuje jeho životní postoj a je v stále aktuální: „Nikdy nesmíme vzdát spravedlivý boj pouze proto, že se situace zdá beznadějná - žádná moc na světě nemůže navždy zotročit lidského ducha.“