Řád Bílého lva in memoriam v parlamentu obhájili poslanci Pavel Žáček, Stanislav Berkovec, Jan Bartošek, Zdeněk Kettner, Patrik Nacher a Jan Bureš. Spolek Formanova Čáslav navíc podal návrh přímo prezidentu Petru Pavlovi.

Návrh na propůjčení nejvyššího státního vyznamenání přivítala generálova vnučka Anita Moravec Gard, praneteř Marta Šenkapounová, celá generálova rodina a také Čáslavští, kteří považují generála za jednoho z nejvýznamnějších rodáků v historii města.

| Video: Youtube

František Moravec byl účastník prvního, druhého i třetího odboje. Za první světové války působil jako důstojník československých legií v Rusku, ve Francii a Itálii. Od roku 1918 byl aktivním důstojníkem v Československé armádě. Zasloužil se o vysokou profesionální úroveň československé rozvědky, kterou zapojil do přípravy obrany proti hrozící agresi ze strany nacistického Německa. Řídil československou exilovou zpravodajskou službu.

Stal se iniciátorem operace Anthropoid na odstranění zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Po únorovém převratu v roce 1948 odešel do exilu. Ve spolupráci s CIA a Radou svobodného Československa vytvořil v Německu zpravodajskou centrálu působící proti komunistickému režimu v Československu. Později se přemístil do USA, kde působil jako zpravodajský analytik.

| Video: Youtube

V roce 1991 mu prezident Václav Havel udělil Řád M. R. Štefánika in memoriam. V roce 2019 mu město Čáslav udělilo čestné občanství in memoriam. V loňském roce se ostatky Františka Moravce po 56 letech vrátily do rodné Čáslavi. Vojenský speciál přistál s generálovou urnou na vojenském letišti v Chotusicích.

Po smutečním aktu byly generálovy ostatky převezeny na čáslavský hřbitov, kde proběhlo veřejné slavnostní uložení do kolumbária. Po více než půlstoletí od generálova úmrtí tak bylo splněno jeho přání spočinout v rodné Čáslavi.

| Video: Youtube

Jestli čáslavský rodák, za nímž zůstal zlikvidovaný obergruppenführer SS Heydrich, třetí nejvýznamnější muž Třetí říše zvaný „Pražský řezník“, není jisté. Mezi 141 navrženými osobnostmi je totiž řada významných lidí. Jmenujme například odbojáře Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří zrealizovali generálův plán a řada dalších. Ale rozhodně by si generál nejvyšší vyznamenání zasloužil.

Kdo může říci, že vymyslel plán na odstranění tyrana, který v Evropě nemá obdoby? A kdo se může pochlubit, že aktivně bojoval ve všech třech odbojích? Pouze čáslavský rodák František Moravec!