Ke klášteru „na konci světa“ vede silnice klikatící se ve výšce 2700 metrů nad mořem, na které musíte občas zastavit a počkat, až stádo koz, ovcí či skotu usoudí, že vás nechá pokračovat do míst, kde silnice končí. Odměnou je jeden z nejkrásnějších klášterů v Arménii, nacházející se na konci osmikilometrového kaňonu, pod červenými skalami.

A právě tam uvidíte světovou raritu, kterou je tympanon nad dveřmi. Ten zdobí unikátní reliéfní vyobrazení velkohlavého a vousatého Boha Otce s velkýma očima mandlového tvaru, který pravou rukou žehná krucifixu a v levé ruce drží hlavu Jana Křtitele či Adama s holubicí, symbolem Ducha svatého. V pravém rohu tympanonu je další holubice.

| Video: Youtube

Je vskutku neobvyklé na jednom reliéfu vidět Trojjediného Boha s hlavou Jana Křtitele nebo Adama. O trojjedinosti Boha svědčí vyobrazení všech třech božských osob zvaných Svatá, Boží či Nejsvětější Trojice. Těmi jsou Bůh - Otec, Bůh - Syn Ježíš Kristus a Bůh - Duch Svatý symbolizovaný právě holubicí. A vše je „korunováno“ hlavou Jana Křtitele či Adama, historici v tomto názoru nejsou jednotní. Rarita „jak vyšitá“!

A aby těch rarit či záhad nebylo málo, je přímo v areálu další. Jedná se o arménské chačkary, tedy kamenné stély, které jsou zahaleny dosud nerozluštěnou, více než tisíciletou záhadou. Tou jsou otvory na bázi kamenů. O jejich účelu byly vytvořeny hypotézy od astronomických, teologických až třeba po ufologické. Ta nejpravděpodobnější, vytvořená v Česku na principu Occamovy břitvy předpokládá, že byly vytvořeny pro usnadnění transportu z velkých dálek.

Další zajímavostí je objev nejstarší boty na světě v jeskyni nedaleko kláštera. Je vyrobena z kravské kůže a její stáří se odhaduje na až 5600 let. Neuvidíte ji v jeskyni, ale ve Státním historickém muzeu v Jerevanu. Neméně zajímavé jsou objevené artefakty svědčící o nejstarší výrobě vína.

Klášter Noravank založil biskup Hovhannes v roce 1150 a vybudoval jej architekt Momik. V 13. až 14. století byl areál využíván jako biskupská rezidence a následně se stal významným náboženským a později kulturním střediskem. Hlavní dominantou kláštera je dvoupodlažní kostel svaté Matky Boží - Surb Astvatsatsin s krásnými reliéfy. Postaven byl nad mauzoleem prince Burtela Orbeliana a jeho rodiny. Je nazýván také Burtelashen, tedy Burtelova stavba.

| Video: Youtube

V areálu se dále nachází kostel svatého Jana Křtitele - Surb Karapet a přilehlá kaple svatého Řehoře. Právě při vstupu do kostela svatého Jana Křtitele uvidíte výše popsaný reliéf.

Arménie je první zemí na světě, která v roce 301 přijala oficiálně křesťanství. Arménský národ si svou nezávislost musel tvrdě vybojovat a platí to dodnes. Klášter Noravank byl v dávné i nedávné minulosti několikrát poničen zemětřesením. Vždy byl obnoven. Je to symbolické vyjádření nezničitelnosti hrdého arménského národa!