V tomto roce se totiž v Čáslavi narodil František Moravec, autor plánu na odstranění „Pražského řezníka“.

Zdroj: Youtube

Čáslavský rodák František Moravec bojoval v první světové válce v Rusku. Když padl do zajetí, přihlásil se do spojeneckého vojska. Poté bojoval na řecké, srbské, francouzské a italské frontě. V meziválečném období absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze, následně nastoupil k Vojenskému zpravodajství. Před hitlerovskou okupací Československa unikl se skupinou důstojníků do Velké Británie. Tam se s Edvardem Benešem a dalšími vlastenci zapojil do zahraničního odboje.

Zdroj: Youtube

Po válce pokračoval ve vojenské kariéře, ovšem po nástupu komunistů byl propuštěn a odešel do německého exilu. Jeho činnost v Německu byla pokládána za tak nebezpečnou, že Státní bezpečnost plánovala jeho únos či dokonce vraždu. Přemístil se do USA, kde pracoval ve vojenské rozvědce jako poradce. Tam v roce 1966 při cestě do Pentagonu zemřel.

Zdroj: Youtube

Po roce 1989 prezident Václav Havel vrátil generálu Moravcovi hodnost a udělil mu nejvyšší státní vyznamenání in memoriam. Jeho jméno nese skupina speciálních sil Armády ČR. Vojenské zpravodajství uděluje čestnou medaili s jeho jménem k ocenění svých příslušníků. V rodné Čáslavi nese jeho jméno hlavní třída v centru města, byl jmenován čestným občanem města.

Zdroj: Youtube

V roce 2022 se ostatky brigádního generála Františka Moravce po 56 letech vrátily do Čáslavi. Na vojenském letišti v Chotusicích přistál vojenský speciál s generálovou urnou. Po smutečním aktu byly generálovy ostatky převezeny na čáslavský hřbitov, kde se uskutečnilo jejich veřejné slavnostní uložení do kolumbária. Po více než půlstoletí od generálova úmrtí tak bylo splněno jeho přání spočinout v rodné Čáslavi.

Zdroj: Youtube

Generálova vnučka Anita Moravec Gard ve svém proslovu při repatriaci ostatků prohlásila: „Můj dědeček zastával myšlenku, že lidé chtějí a mají právo žít ve svobodě. Nyní přichází jako svobodný do svobodné České republiky. Byl by velmi potěšen, že dnes, padesát šest let po jeho smrti, si připomínáme, že musíme bránit naši zemi a naši svobodu. A musíme také pomáhat ostatním, kteří brání svou zemi a svou svobodu.“

Zdroj: Youtube

Jaký by měl generál názor na současnou dobu, kdy některé státy opět napadají své sousedy a vraždí, znásilňují a mučí civilisty, včetně žen a dětí? Na to dává odpověď jeho celoživotní boj proti nespravedlnosti a totalitám všeho druhu. Není náhoda, že se aktivně zapojil do všech třech odbojů. Jeho životní postoj vyjadřuje také motto vytesané na čáslavském náhrobku v češtině a angličtině, v současnosti opět aktuální: „Nikdy nesmíme vzdát spravedlivý boj pouze proto, že se situace zdá beznadějná - žádná moc na světě nemůže navždy zotročit lidského ducha.“

Z pietního ceremoniálu k převozu ostatků někdejšího velitele československé rozvědky Františka Moravce do rodné Čáslavi a jejich uložení v kolumbáriu na místním hřbitově.
Anita Moravec Gard přivezla do Čáslavi ostatky svého dědečka generála Františka

Vladimír Havlíček