Setkání završila velkolepá ohnivá show Novus Origo na hlavním fotbalovém hřišti. Ti odvážnější se po vystoupení vydali do tmavého lesa v lampionovém průvodu na stezku odvahy, kde na ně čekaly dvě trasy plné netradičních úkolů. Šikovnější děti zaujalo tradiční dlabání dýní a malování na obličej. V prostoru u multifunkčního hřiště vystoupil čáslavský hudebník Tomáš Polman. Nechybělo ani občerstvení v baru U Kostíka. Poděkování za organizaci patří FK Čáslav.

Zdroj: Youtube

Halloween se stal v Česku, především u mladší generace, oblíbeným „bláznivým“ svátkem a zájem o něj každoročně stoupá. Část starší generace se k němu staví kriticky a pokládá ho za svátek importovaný z amerického prostředí. Mají pravdu, že se slaví hlavně v anglosaských zemích, ale mýlí se, není to americký svátek. Jedná se totiž o keltský svátek s historií sahající až do doby před naším letopočtem.

Strašidelná bojovka na zahradě Domu dětí a mládeže v Kutné Hoře.
Děti s partou ze seriálu Scooby Doo vyřešily na zahradě záhadu zmizelé příšery

31. říjen byl pokládán za hranicí mezi létem a zimou. Podle Keltů se v tento den stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Stavěli proto oltáře z ptačích per, zvířecích lebek a podobně. Jejich účelem bylo navázání spojení s mrtvými. Mnohé zvyky z původního Halloweenu, který se v keltštině nazýval Samhain, se dochovaly do současných dnů. Lidé staví malé oltáře, ale k jejich stavbě používají vyřezávané dýně a místo ohňů zapalují svíčky.

Podruhé v roce kvetoucí pavlovnie plstnatá v Čáslavi.
Co se děje s přírodou? V Čáslavi podruhé v roce vykvetla pavlovnie plstnatá

Spor mezi příznivci dovezeného halloweenského svátku a zastánci tradičního svátku Všech svatých, lidově nazývaného Dušičky, je vlastně zbytečný. Co takhle slavit svátky oba? Při Halloweenu se děti pobaví a vydovádí. A při Dušičkách se svými rodiči, prarodiči a ostatními příbuznými zavzpomínají na své milované, kteří už nejsou mezi námi.