Jedná se o unikátní artefakt, jediný na území českých zemí. Pochází z archeologických nálezů nestora českého muzejnictví, čáslavského rodáka Klimenta Čermáka. Byl objeven na Hrádku, což je vyvýšenina v současném lesoparku Vodranty.

Zdroj: Youtube

Přestože pochází pravděpodobně ze 6. až 7. století, byl objeven ve vrstvách z 8. století. Podle odborníka na tuto tematiku, nedávno zesnulého profesora Petra Charváta, asi nikdy nezjistíme skutečné stáří prstenu. Pravděpodobně pochází z Itálie či Porýní. Asi už také nikdy nezjistíme, jak se prsten dostal až do Čáslavi. Ztratil ho snad středověký bojovník, a nebo byl předmětem obchodu? Nevíme.

Vzpomínka na zesnulého Petra Charváta, dlouholetého starostu Muzejního a vlastivědného spolku Včela Čáslavská.
Do „archeologického nebe“ odešel Petr Charvát, starosta spolku Včela Čáslavská

Kliment Čermák

Busta historika Klimenta Čermáka.Busta historika Klimenta Čermáka.Zdroj: Vladimír HavlíčekNarodil se 1. dubna 1852 v rodině knihaře Klimenta Jana Čermáka a Johany, rozené Kryšpínové. Mladý Kliment v rodné Čáslavi vychodil obecnou školu a posléze i nižší reálku. Poté odešel do Prahy studovat učitelský ústav. Zde začal navštěvovat i přednášky zoologie a paleontologie na pražské technice. V roce 1873 se vrátil do Čáslavi, kde začal učit na nižší reálce, poté učil na obecné i měšťanské škole, později byl jmenován ředitelem měšťanské a obecné dívčí školy.

Postupem času se Čermák začal prosazovat jako archeolog, muzeolog, numismatik, národopisec, spisovatel a konzervátor, především v muzejním spolku „Včela Čáslavská“. A právě zde se věnoval archeologickým výzkumům, hlavně čáslavskému Hrádku, kde mimo jiné vykopal tajuplný „langobardský prsten“.