Pietního aktu se zúčastnila rodina generála Moravce, zástupci města Čáslav, Armády České republiky, Vojenského zpravodajství a spolku Veterans - váleční veteráni České republiky. Z floridského Jacksonville vzpomínkový akt podpořila generálova vnučka Anita Moravec Gard.

Zdroj: Youtube

„Život pana generála byl životem statečného muže, vlastence a především vojáka, který za každých okolností až do konce svých dnů hájil hodnoty, kterými je svoboda a nezávislost. A to vše pro malou zemi uprostřed Evropy. Generál Moravec bude navždy důležitou postavou československé vojenské i zpravodajské historie. Nadále zůstává hrdinou a vzorem nejen pro dnešní příslušníky zpravodajských služeb a ozbrojených sil České republiky, ale i pro občany našeho města,“ prohlásila mimo jiné čáslavská místostarostka Renata Vaculíková.

Vzpomínka na generála Františka Moravce, autora plánu na odstranění zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, takzvaného Pražského řezníka.
Spravedlnost na prominentního nacistu Reinharda Heydricha udeřila z Čáslavi

František Moravec je pokládán za autora plánu operace Anthropoid na odstranění zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V roce 2019 město významnému rodákovi udělilo čestné občanství in memoriam.

Z pietního ceremoniálu k převozu ostatků někdejšího velitele československé rozvědky Františka Moravce do rodné Čáslavi a jejich uložení v kolumbáriu na místním hřbitově.
Anita Moravec Gard přivezla do Čáslavi ostatky svého dědečka generála Františka

V roce 2022 se ostatky Františka Moravce po 56 letech vrátily do rodné Čáslavi. Vojenský speciál přistál s generálovou urnou na vojenském letišti v Chotusicích. Po smutečním aktu byly generálovy ostatky převezeny na čáslavský hřbitov, kde došlo k jejich veřejnému slavnostnímu uložení do kolumbária. Po více než půlstoletí od generálova úmrtí tak bylo splněno jeho přání spočinout v rodné Čáslavi.