Charismatické prostředí prázdné industriální haly poskytuje inspirativní zázemí pro site-specific projekty, které originálním způsobem zpracovávají daná témata a přitahují pozornost širokého diváckého okruhu.

Výstava Strach, smích a smrt se zabývá prastarým námětem, který prostupuje celými dějinami umění. V současné době je toto téma opět velmi aktuální. Celou společnost ovládá strach, nicméně výstava se na tento fenomén chce podívat z jiného úhlu pohledu. A sice, jak je možné se strachem pracovat skrze smích.

Vystavující umělci se zmíněnou tematikou dlouhodobě zabývají a díla jsou vybraná tak, aby v sobě spojovala strach, který je velmi často spojen se smrtí, úzkost, smích a humor. Expozice potrvá do neděle 25. června a její součástí bude i několik komentovaných prohlídek. První začne v neděli 30. dubna v 11 hodin. Další termíny najdete ZDE.

Autoři výstavy

Josef Bolf (narozen 1971), v letech 1990 – 1998 studoval Akademii výtvarných umění v Praze u Jiřího Načeradského, Vladimíra Kokolii a Vladimíra Skrepla. V roce 1995 absolvoval stáž v Kongsthögskolanu ve Stockholmu a v roce 1996 na Akademie der bildenden Künste ve Stuttgartu. V letech 1996­ – 2002 byl členem skupiny Bezhlavý jezdec společně s Janem Mančuškou, Janem Šerých a Tomášem Vaňkem. V roce 2005 byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého a v roce 2010 získal ocenění Umělec roku. Věnuje se především malbě, ale je také autorem několika komiksů a krátkých loutkových filmů.

Erika Bornová (narozena 1964), v letech 1983­ – 1988 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze. Vystavovat začala v roce 1985 v rámci legendárních neoficiálních Konfrontací. Věnuje se sochařství (často pracuje s netradičními materiály), malbě i grafice. 

Jiří Černický (narozen 1966), v letech 1993 – 1997 studoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Miloše Šejna a Jiřího Davida. V roce 1996 získal Sorosovu cenu a v roce 1998 Cenu Jindřicha Chalupeckého. Stal se finalistou ceny Alice Award (2012). V roce 2015 byl jmenován docentem na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době působí jako vedoucí pedagog ateliéru malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ve své tvorbě pracuje s nejrůznějšími médii: malba, instalace, objekty, video, performance, fotografie.

Václav Jirásek (narozen 1965), v letech 1984­ – 1990 studoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Václava Pospíšila a Jiřího Načeradského. Od roku 1988 se věnuje fotografii. V roce 1989 spoluzakládal fotografickou skupinu Bratrstvo. V letech 2018­ – 2022 působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Milan Kunc (narozen 1944), v letech 1964 – 1967 studoval na pražské AVU u profesora Karla Součka. Roku 1969 emigroval do Německa, kde studoval v letech 1970 – 1975 u profesora Josepha Beuyse a Gerharda Richtera. V roce 1979 spoluzaložil skupinu Normal. Žil v Kolíně nad Rýnem, Římě, New Yorku a Den Haagu, v roce 2004 se vrátil do Prahy. Věnuje se především malbě.

Petr Nikl (narozen 1960), v letech 1981­ – 1987 studoval pražskou AVU u profesora Jiřího Ptáčka. V roce 1987 se stal členem umělecké skupiny Tvrdohlaví. V roce 1995 mu byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. Věnuje se nejrůznějším uměleckým formám: malba, grafika, kresba, fotografie, performance, vytváří loutky a autorské knihy (Záhádky získaly v roce 2008 ocenění Kniha roku Magnesia Litera), spolupracuje s mnoha hudebními tělesy (například Lakomá Barka) a věnuje se také divadelním představením (úzce spolupracuje s divadlem Archa).

Eugenio Percossi (narozen 1974 nedaleko Říma ve městě Avezzano), v roce 2015 absolvoval AVU v ateliéru nových médií pod vedením Markusse Huemera. Od roku 1988 se aktivně účastní kolektivních výstav v Čechách i zahraničí. Nyní žije na zámku v Třebešicích u Čáslavi. Vyjadřuje se nejrůznějšími médii: malba, kresba, video, instalace, fotografie.

Jiří Petrbok (narozen 1962), v letech 1984­1990 studoval AVU v Praze u profesorů Radomíra Koláře a Jiřího Sopka. Od roku 1995 zde působil jako odborný asistent v ateliéru kresby profesorky Jitky Svobodové. Od roku 2011 tento ateliér vede. Věnuje se především malbě.

Ivan Pinkava (narozen 1961), v letech 1982 – 1986 studoval obor umělecká fotografie na FAMU v Praze. V roce 1989 spoluzaložil Prague House of Photography (PHP) – Pražský dům fotografie. V období 2005–2007 působil jako vedoucí pedagog fotografického ateliéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

František Skála (narozen1956), vystudoval televizní a filmovou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1976 – 1982). Byl a je členem řady uměleckých uskupení: skupiny Tvrdohlaví, divadla Sklep, tajné skupiny B.K.S. (Bude konec světa). Hraje v několika hudebních tělesech (Malý taneční orchestr Universal Praha, Tros Sketos, Finský Barok a Třaskavá směs). V roce 1991 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého. Vytváří sochy, objekty, instalace (nejčastěji z přírodních materiálů), věnuje se kresbě, ilustracím i malbě.

Martin Velíšek (narozen 1968), v letech 1989 – ­1996 studoval Akademii výtvarných umění v Praze v malířském ateliéru Bedřicha Dlouhého a v ateliéru konceptuálních tendencí Miloše Šejna. V letech 1999 - 2003 pokračoval na pražské AVU v doktorandském studiu u profesora Zdeňka Berana. Teoretická část práce vznikala pod vedením profesora Miroslava Petříčka. V roce 2014 byl habilitován. Věnuje se malbě, kresbě a grafice. Za svou práci získal celou řadu ocenění, mimo jiné opakovaně cenu Grafika roku. Je také autorem řady teoretických publikací, z nichž můžeme zmínit například studii o holandských zátiších sedmnáctého století s názvem Dějiny citronu (Univerzita Karlova, 2017) a knihu statí a úvah o podstatě uměleckých děl Pohledy (které tvoří obrazy) napsanou společně s filozofem Miroslavem Petříčkem (Univerzita Karlova, 2012).

Kurátorka výstavy

Máša Černá Pivovarová získala v roce 2022 hlavní cenu Akademie vizuálního umění za přípravu výstavy Moskevská gotika Viktora Pivovarova v Národní galerii ve Veletržním paláci v Praze a cenu za monografickou knihu o Viktoru Pivovarovovi Ach!

Kamila Ženatá