Hlavním organizátorem konference a vydavatelem sborníku z této akce je Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Vojenským zpravodajstvím ČR, Dusíkovým divadlem Čáslav, Městským muzeem a knihovnou Čáslav a spolkem Třiatřicet za podpory Středočeského kraje a města Čáslav.

Zdroj: Youtube

Konference se konala pod záštitou ředitele Vojenského zpravodajství České republiky Jana Berouna, hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové a senátora za obvod Kutná Hora Bohuslava Procházky. S odbornými příspěvky vystoupilo osmnáct přednášejících z Česka i zahraničí.

Na Řád Bílého lva byl nominován generál František Moravec z Čáslavi.
Na Řád Bílého lva byl nominován brigádní generál František Moravec z Čáslavi

Generál Moravec, Čáslav a Vojenské zpravodajství jsou stále propojeny. Význam informací, jejich vyhodnocení a schopnost na ně reagovat je zásadním předpokladem hájení samostatnosti a svobody v každé době, shodli se starosta „Včely Čáslavské“ Filip Velímský a ředitel Vojenského zpravodajství generál Jan Beroun.

„Všem partnerům i účastníkům patří náš dík za výrazný podíl na zdárném průběhu celého dnešního programu. Této spolupráce si jako spolek nesmírně vážíme a děkujeme bez rozdílu všem za všechny formy projevené podpory a pomoci,“ poděkoval na závěr celodenní konference Filip Velímský.