Martin Nodl je český historik působící v Centru medievistických studií Filozofického ústavu Aakademie věd ČR a přednáší na Fakultě humanitních věd Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se kulturním, náboženským a sociálním dějinám pozdního středověku, dějinám historiografie, proměnám městské společnosti a dějinám i teorii dějepisectví. Za knihu Středověk v nás obdržel cenu Magnesia Litera.

Zdroj: Youtube

Podle docenta Nodla je náš pohled na středověk zkreslený. Současný člověk si myslí, že žije v moderním světě, který je vrcholem civilizace. Středověcí lidé však proti nám žili mnohem více přítomností. Nám totiž uniká život, který žijeme teď a tady. Jsme buď nostalgičtí, a nebo si naopak všechno modelujeme do daleké budoucnosti.

Z přednášky Jana Šacha 'Čáslavská stopa v nové expozici Armádního muzea na Žižkově' na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi.
O čáslavských stopách v expozici Armádního muzea na Žižkově přednášel Jan Šach

Absolutně jiný je náš vztah k dětem. Nyní méně pohlížíme na naše potomky jako na nedospělou bytost. Projikujeme si do nich vlastní ambice nutíme je, aby byly „malými dospělými“. Považujeme za samozřejmé, že náš potomek umí ve třech letech číst, o rok později hrát na flétnu, ve školce se učí anglicky od rodilého mluvčího a tak dále. Dětem krademe dětství. A pak je paradoxně necháme do středního věku v „mama hotelu“ a tím jim znemožníme, aby dospěly.

Zdroj: Youtube

Přednáška Martina Nodla přesvědčila posluchače, že středověk vůbec nebyla tak hrozná doba, jak si dnes představujeme. Ukázal, že současní lidé mají s těmi středověkými mnoho společného. Každodenní mody lidského chování a myšlení jsou v podstatě dodnes stejné.

Vladimír Havlíček