O historii svatomartinské tradice děti popovídaly, zazpívaly a vše doplnily malovanými obrázky. Nad správným výkladem bděl čáslavský farář Dmytro Romanovský.

Zdroj: Youtube

Zaměstnancům a dobrovolníkům z Rodinného centra Kopretina v Čáslavi patří poděkování za zorganizování svatomartinských oslav. A také za napečení svatomartinského pečiva, které bylo při akci rozdáváno. Na jeho výrobě se podílela také malá Anička s maminkou. Nezbývá, než se těšit na další ročník, který bude opět provoněn svatomartinským pečivem.

Svatý Martin byl vojákem římských legií na území dnešní Francie a pozdější biskup v Tours. Žil ve čtvrtém století našeho letopočtu. Jednoho dne uviděl u bran města žebráka v otrhaných šatech. Nerozmýšlel se a okamžitě rozťal mečem svůj plášť na dvě poloviny a jednu žebrákovi daroval. V noci se mu podle pověsti zjevil Ježíš Kristus a ráno byl plášť opět celý. Martin se po této příhodě nechal pokřtít, vystoupil z armády a věnoval se pak šíření křesťanství a pomoci potřebným.

Děti z kobylnické mateřské školy v pekle v Domě dětí a mládeže v Kutné Hoře.
Peklo v Dominiku. Dům dětí a mládeže otevřel strašidelný sklep pro malé i velké

V začínající době chladu, prázdnoty a opuštěnosti bývalo Martinovo milosrdenství pro naše předky prozářením a útěchou. Proto vznikla tradice chodit na svatého Martina temným večerem s lucerničkami či lampionky. Chůze s lucernou symbolizovala světlo v temnotě a napomáhala hledat cestu k druhým lidem i k sobě. Svátek je spojen se soucitem, laskavostí a schopností se dělit.