Čáslavští se tak přidali k desítkám měst, kde ve stejný čas zazněla tato legendární skladba Marty Kubišové, a kteří se tak připojili k oslavě svobody.

| Video: Youtube

Symbolicky se tímto způsobem propojila celá republika a lidé si společně připomněli hodnoty sametové revoluce z roku 1989.

| Video: Youtube

Proběhlo společné zamyšlení nad odkazem změn, které 17. listopad přinesl a účastníci zapálili svíčky nejen za oběti, ale také jako symbol naděje.

| Video: Youtube

Poté se v kavárně u divadla konalo setkání s chartistou panem Tomášem Růžičkou a jeho manželkou.

Poděkování za zorganizování celé akce patří Společenství církví v Čáslavi a Diakonii Českobratrské církve evangelické.