Ministerstvo životního prostředí bude totiž opakovaně posuzovat vlivy záměrů na životní prostředí (proces EIA). Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je založen na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí.

| Video: Youtube

Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí.

| Video: Youtube

Před plně obsazeným sálem firma AVE CZ obhajovala svůj záměr na zdvojnásobení skládky, poté vystoupili odborníci a občané. Expert v oboru odpadového hospodářství Ivo Kropáček doložil evropský vědecký výzkum, podle kterého ve vzdálenosti do třech kilometrů od skládky nebezpečného odpadu dramaticky narůstají mimo jiné onkologické nemoci.

| Video: Youtube

Zástupce AVE CZ naopak dokládal výzkum, podle kterého se v okolí dobře zabezpečené skládky nebezpečného odpadu žádné negativní vlivy neprojevují.

| Video: Youtube

Více než pět hodin se lidé střídali u mikrofonu a zdůvodňovali, proč si rozšíření skládky nepřejí. „Vše je nahráno a na ministerstvu budeme posuzovat veškeré připomínky čáslavských občanů. Osobně jsem se přesvědčila, že místní si rozšíření skládky nepřejí a také tato skutečnost bude mít vliv na proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí EIA,“ konstatovala na závěr pracovnice Ministerstva životního prostředí.

| Video: Youtube