Organizátorka Jana Teklová zahájila setkání slovy: „Pojďte se mnou a moji rodinou oslavit tak významnou událost, jakou je rozšíření skládky! Týká se to přece nás všech! Vás i vašich rodin, přátel, vnoučat, dětí, i těch nenarozených! Bylo mi po rozhodnutí zastupitelstva líto, že by takto významná událost zůstala bez povšimnutí části obyvatel v Čáslavi. Je to velkolepé rozhodnutí, které bude mít trvalý a nevratný přesah i do dalších generací a jednou si o tom děti budou vyprávět a prožívat toto rozhodnutí všemi smysly."

| Video: Youtube

„Je mi potěšením, že někdo převzal zodpovědnost za mě a moji rodinu a rozhodl se na základě odborných posudků v můj prospěch. Vidí, co jiní nevidí. A tak bych si přála jim tento velký projev ohleduplnosti k mé rodině také vrátit. Chceme totiž jako rodina toto skvělé rozhodnutí a báječnou nabídku, která se pro svoji výhodnost neodmítá, a která se musela podobně jako slevová nabídka odklepnout co nejdříve, oslavit. A tak jsem se rozhodla jako projev vděku uspořádat oficiální shromáždění, abyste se k nám mohli přidat i vy a jít se také radovat! Nasaďte slavící čepičky, fáborky, frkačky a oblečení, ve kterém vám je prima,“ řekla Jana Teklová.

| Video: Youtube

Program provázela „korektně nekorektní“ zábava a také soutěže, kolo štěstí, zpěv a zábava. A také poučení. O přírodě, o tom, že jsme její součástí, o pokoře. Na piano při vstupu do radnice byly položeny květiny s poděkováním.

Vladimír Havlíček