Filadelfie byla totiž v minulosti hlavním městem a 4. července 1776 tam byla přijata Deklarace americké nezávislosti. „Dostala jsem úkol od táty, který se ptal, jestli vím, že na stejném místě podepsal Masaryk v roce 1918 prohlášení o založení Středoevropské unie, kterou si lidé pletou s Washingtonskou deklarací o založení Československa a přál si nafotit místo, kde Masaryk před zaplněným náměstím prohlášení přečetl,“ popsala Radka High fotografování míst spojených s Československem.

Prohlášení nezávislosti československého národa, zvané Washingtonská deklarace, je nám ze školních let dobře známo. Bylo sepsáno ve Washingtonu ve dnech 13. až 16. října 1918 a 18. října 1918 bylo vyhlášeno v Paříži. Bylo deklarací zahraničního odboje a exilové vlády, v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem a vyhlásilo samostatnou Československou republiku.

| Video: Youtube

Souběžně s touto aktivitou ovšem probíhalo založení Demokratické středoevropské unie ve dnech 23. a 24. října 1918 na kongresu ve Filadelfii v Síni nezávislosti, která se nachází v Hale nezávislosti. Text tohoto prohlášení nazvaný „Prohlášení společných cílů národů střední Evropy“ přečetl Masaryk na filadelfském náměstí 26. října 1918.

Myšlenka na vytvoření Demokratické unie střední Evropy se zrodila v USA před koncem první světové války. Se souhlasem amerického prezidenta Thomase Wilsona vedl profesor Herbert Miller jednání se středoevropskými politiky o poválečném uspořádání. Výsledkem byl vznik Demokratické unie střední Evropy, do jejíž čela se postavil T. G. Masaryk a polský politik Ignacy Jan Paderewski.

| Video: Youtube

Uskupení se ovšem po 1. listopadu 1918, kdy vypukla polsko-ukrajinská válka o Lvov začalo rozpadat. 9. listopadu oznámil Paderewski Masarykovi, že Poláci vystupují z unie. Tím nastal její definitivní konec. Masaryka zvolilo 14. listopadu 1918 v jeho nepřítomnosti československé Revoluční národní shromáždění prezidentem nového státu. Když před vánočními svátky přijel do nové republiky, na unii si už nikdo nevzpomněl.

Nyní už nezjistíme, které variantě Masaryk dával vnitřně přednost. Musel předpokládat, že národy monarchie se musí nejdříve osamostatnit, emancipovat a někdy v budoucnu teprve zakládat nějaký společný útvar. Přesto se pokusil o vznik středoevropské unie. Je otázka, jestli jí věřil, nebo jestli plnil přání amerických přátel, kteří na základě svých zkušeností dávali přednost podobnému uspořádání, jaké fungovalo v USA.

| Video: Youtube

Je nesporné, že Masaryk ve svých úvahách předběhl dobu. Současná Evropská unie, přestože má mnoho chyb, je toho důkazem. Události z Filadelfie jsou nyní téměř zapomenuty. Dokonce takovým způsobem, že pod textem fotografie, kdy Masaryk podepisuje založení Unie, je většinou mylný text, že se jedná o Washingtonskou deklaraci.

„Je příjemné stát na stejném místě, kde před zaplněným náměstím mluvil prezident Tomáš Garrigue Masaryk,“ uzavřela Radka High vzpomínku na Tomáše Garrigua Masaryka ve Filadelfii.