V rámci projektu se žáci i veřejnost dozví, že občanství s sebou nese i povinnosti. „Děti získají informace o obraně státu, úloze ozbrojených sil či výhodách členství v mezinárodních organizacích,“ shrnula hlavní body organizátorka akce Daniela Hölzelová z Ministerstva obrany ČR.

Děti zároveň seznámí i s tím, jak armáda spolupracuje v mimořádných situacích. Jako například při pandemii covid-19, kdy vojáci pomáhali v nemocnicích, v očkovacích centrech či domovech pro seniory, nebo při likvidaci následků tornáda na Moravě.

„Neustále hledám pro naše děti něco, co je může posunout dál. Škola má být spojená s realitou, s praxí. Jsem proto ráda, že vojáci přijeli a seznámili děti s tím, jak armáda funguje. Cítím, že je to velmi smysluplný projekt,“ řekla kostomlatská metodička primární prevence Lenka Klepalová.

Během prezentace se děti dozvěděly zajímavosti o historii základny, jaké hlavní úkoly piloti v současnosti plní. Jaká kritéria musí potenciální adept na práci pilota splňovat, nebo jaký musí být jeho zdravotní a fyzický stav. Nejvíce pak žáky zaujala výstroj pilota.

„Teď už budu vědět, že základní výbava pilota zahrnuje anti-G kalhoty, anti-G vestu a helmu s maskou. To všechno pilot potřebuje, aby přežil přetížení a pobyt ve výškách. Kalhoty stlačují nohy a břicho, vesta má uvnitř speciální měch, který oblek ještě přifukuje,“ pochlubil se svými nově nabytými znalostmi sedmák z choceradské základní školy, který by se v dospělosti rád stal pilotem vojenské stíhačky.

V rámci zdravovědy si žáci prakticky vyzkoušeli základní prvky první pomoci s neodkladnou péči. Například jak zastavit krvácení, kardiopulmonální resuscitaci, uložení do stabilizované polohy, zprůchodnění dýchacích cest a neméně zajímavá byla diskuze o tom, co všechno musí obsahovat lékárnička.

Během prezentace chemiků si děti navlékaly protichemické obleky, vyzkoušely filtrační oblek a mohly zjistit, jaké je to v ochranné masce. Nejvíc je zajímalo, kam a na jak dlouho se ukrýt před jaderným výbuchem, případně co si s sebou sbalit do evakuačního zavazadla. „Mně se nejvíce líbila ukázka chemické ochrany. Nasadit si ochrannou masku a jednorázovou pláštěnku, to bylo super,“ svěřila se žákyně 6. třídy z kostomlatské školy.

Daniela Hölzelová