Náplň aktivit, které YMCA dětem a mládeži nabízí, se během času proměňuje: dnes jsou to zejména tábory, oddíly a kroužky, centra pro rodiče s malými dětmi, hudební dílny pro teenagery, nebo otevřené kluby pro děti a mladé v obtížných životních situacích. Hodnoty, na kterých organizace stojí, ale stále přetrvávají.

Ke stému výročí jsme připravili web www.ymca100.cz, kde si můžete projít nejen stručné dějiny organizace doplněné vtipnými ilustracemi výtvarnice Lucie Seifertové, ale i hlavní ideje, na kterých YMCA staví dodnes. Můžete se tu také zamyslet, na kterých hodnotách záleží v životě vám a poslat sami sobě Vzkaz pro své budoucí já. Přesně za rok vám vaši zprávu pošleme – a vy si tak budete moci porovnat, jestli svůj život směřujete tam, kam chcete.

Slavit budeme po celý rok. V době protiepidemiologických opatření není možné uspořádat velké veřejné akce – a tak jsme oslavy zaměřili více venkovně a individuálně. YMCA připravila jedinečnou luštící hru „Odhal tajemství ▽“ v ulicích Prahy 1. Jde o geolokační aktivitu dostupnou 24 hodin denně zdarma přes mobilní telefon (Android). Pobaví, protáhne mozkové závity a ukáže netradiční zákoutí Prahy 1. Je vhodná pro jednotlivce, skupiny přátel i rodiny. 

Deset z 27 míst, ve kterých YMCA v ČR působí, pak navštíví venkovní putovní výstava „Na čem záleží“. Její trasu můžete sledovat na webu, kde si také můžete stáhnout plán k Výzvě století (pro jednotlivce i skupiny), luštící list pro děti, nebo sledovat, jaké akce pro veřejnost nachystají ymkaři v lokálních sdruženích. Hlavním týdnem oslav v regionech bude období 29.5. - 6. 6. 2021.

21. dubna, v den 100. výročí prvního zasedání výboru YMCA v Československu, pak bude logo YMCA vidět v ulicích měst a obcí po celé republice – na radnice, domy, klubovny, kde se ymkaři schází, vyvěsíme vlajky YMCA a připomeneme tak nejen naši stoletou historii, ale hlavně současnost.

Více o YMCA v ČR
V roce 1921 vznikla na základech, připravených americkou Ymkou, samostatná Československá YMCA. Po prvotních pokusech o ustavení organizace (studijní spolky mladíků v 19. století, osvětová a charitativní práce Ymky v legiích během první světové války) k nám T. G. Masaryk, první československý prezident, pozval 62 sekretářů z USA, kteří začali pracovat se studenty a organizovat sociální pomoc. O dva roky později, v roce 1921, vznikla samostatná Československá YMCA, v jejímž čele stály takové osobnosti jako Emanuel Rádl, Václav Havel st., nebo František Drtina. Náplň jednotlivých aktivit se během času proměňuje, ale hodnoty, na kterých YMCA staví, stále přetrvávají. Dnes YMCA pořádá tábory, nabízí oddíly a kroužky (sportovní, výtvarné, skautské, vzdělávací), mateřská centra pro rodiče s malými dětmi, hudebně-sociální dílny pro teenagery, podporuje děti a mladé v obtížných životních situacích. Její pobočky najdete na 27 místech ČR. Cílem aktivit YMCA není jen kvalitně zaplnit volný čas, ale vytvořit prostor pro přátelství, seberealizaci, podpořit děti v objevování vlastních talentů, naučit je spolupráci s druhými, odpovědnosti a předat jim hodnoty, na kterých stojí otevřená demokratická společnost.

Autor: Julie Bergerová