V tělocvičně si pro ně připravily vystoupení s písničkami a básničkami děti z prvních tříd. Druháci svým číslem připomněli, že jsme škola se sportovním zaměřením. Představili se i vítězové tradiční dětské pěvecké soutěže Caruso show z minulého pátku.

Návštěvníky hodně přitahovala rekonstruovaná učebna fyziky a chemie a prohlédnout si mohli i chemickou laboratoř a její vybavení. Viděli pokusy s vývěvou, pokusy s Van de Graafovým generátorem a ukázku zapojení jednoduchých elektrických obvodů. V jednotlivých třídách se mohli seznámit s učebními materiály a výukovými programy vybraných předmětů. Jazyková učebna přiblížila úspěchy školy v oblasti zahraniční spolupráce v rámci projektů Erasmus a E-Twinning.

Děti se mohly zapojit do různých dílniček roztroušených po celé škole – malování vajíčka, velikonoční hnízdo, keramika, mohly zkusit zvládnout skládačky, kvízy, zatloukání hřebíku a jiné tvořivé úkoly. Sportovní nadšenci mohli zkusit bowling v šatně nebo trefit se míčkem do florbalové branky. Zajímavá byla i výstava Krásné devadesátky, která připomenula, že uplynulo 90 let od založení školy.

Na památku si návštěvníci odnášeli drobné výrobky žáků, které byly k mání na jarním jarmarku. Odměnou učitelům i žákům byl velký zájem a ruch v budově až do 18. hodiny.

Dana Mrňáková, zástupkyně ředitelky ZŠ T. G. Masaryka v Kutné Hoře