"V pondělí ráno jsme odjeli autobusem do partnerské školy. Tam jsme se setkali s ostatními účastníky projektu. Probíhaly tu společné aktivity na téma šikana. My z Česka jsme si připravili prezentaci na toto téma a předvedli jsme několik aktivit, které oživily náš výstup. Ostatní partnerské školy se zapojily s dalšími aktivitami, které se zabývaly stejnou tématikou. Večer jsme společně povečeřeli v místní restauraci a setkali se s rodinami portugalských dětí.

Další den jsme opět strávili ve škole. Děti zhlédly různá videa, ve kterých probíhala šikana, a pak následovala diskuse, při které byly řešeny problémy z videí. Toto téma pak bylo prezentováno v mezinárodních skupinách. Odpoledne jsme navštívili historickou část Amarante a muzeum moderního umění.

Středa byla opravdu velice náročná. Navštívili jsme dvě historická města, Guimaräes a Bragu. Zhlédli jsme historická centra obou měst a v Braze katedrálu Bom Jesus de Monte, která se tyčí nad městem. Prohlídky zámku i hradu v Guimaräes se nám velmi líbily, ale katedrála v Braze byla úžasná.

Moře i Muzeum objevů. Jeden zážitek střídal druhý 

Ve čtvrtek jsme byli na výletě ve městě Porto, které je druhým největším městem v Portugalsku. Dopoledne jsme navštívili pláž Avenida Brasil. Pak jsme prošli historické centrum města a prohlédli si nejkrásnější památky. Odpoledne jsme se vydali kolem řeky Ribeira. Nejhezčí však bylo Museum objevů, kde jsme se dokonce svezli na loďkách po říčce a sledovali jsme krajiny, kam se portugalští mořeplavci v dávné historii dostali. Počasí se nám vydařilo, celý den svítilo sluníčko, takže jsme si den u moře opravdu užili.

Poslední den byl opravdu velmi hektický. Celý den proběhl ve škole v Amarante. Dopoledne jsme po skupinách zpracovávali prezentaci na téma šikany a pak přednesli řešení problémů všem zúčastněným. Na závěr si pro nás portugalští kamarádi připravili kvíz – Kahoot. Odpoledne jsme strávili v tělocvičně a pak následovala rozlučková party.

Díky tomuto projektu a programu Erasmus+ si děti procvičily anglický jazyk a poznaly spoustu nových míst a kamarádů."

Dana Mrňáková 

close logo info Zdroj: archiv ZŠ T. G. Masaryka zoom_in logo

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.