A tak jsou na další část prořezávání zeleně a čištění chodníků zváni všichni, kteří chtějí vypomoct, na sobotu 22. května.