Jako obvykle se se mohou návštěvníci těšit na odborníky z oblasti fytopatologie, mykologie a dendrologie. Průvodci budou Jiří Rozsypálek, Ondřej Ottomanský a Jaroslav Malý. Celodenní program zahrnuje také terénní exkurzi do Žehušic a na Kačinu. Cena je 700 korun na účastníka, rezervace je předem nutná.

Šárka Michálková