Seminář se uskutečnil v pondělí 30. ledna v prostorách kutnohorské knihovny pod vedením vyhlášené lektorky Niny Rutové.

Děkujeme všem zúčastněným, kteří přijeli z takové dálky jako Třinec nebo Žďár nad Sázavou, ale hlavně lektorce Nině Rutové a především Elišce Křížkové, která k nám seminář přivezla.

Nina Rutová vystudovala divadelní dramaturgii na DAMU. Zajímá se především o rozvoj dětského čtenářství, vytváří a publikuje metodiky pro dětské knihy (Zlatá stuha, Mladá fronta, Fraus). Působila jako šéfredaktorka časopisů Kritické listy, Rodina a škola a Kritická gramotnost. Od roku 1999 vede dílny „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Pedagogický konstruktivismus představila odborné i laické veřejnosti v čtrnáctidílném seriálu „Škola snů“ (Česká televize). Vede vzdělávací semináře v Knihovně Václava Havla. Do projektu Respekt nebolí (Člověk v tísni) vytvořila metodiku pro čtyřicet příběhů, v nichž nejsou respektována základní lidská práva. Je odbornou konzultantkou pro Čtenářské kluby (Nová škola, o.p.s.). Věnuje se aktivně lektorské činnosti v oblasti poezie, čtenářské gramotnosti, tvůrčího psaní i čtení.