Člověku připadá, že svět je znehybněný v jakémsi neviditelném „aspiku“ – stále ho vidí před očima, vše je na svém místě, jenže věci se nám vzdalují a nejsou v přirozeném pohybu… Strange days indeed. U nás v GASK to pociťujeme úplně stejně. Jedinečná výstava Josef Svoboda - Scénograf čeká na své „znovuprobuzení“, kdy se opět rozehraje světem uznávaná „svobodovská“ souhra světla, pohybu a prostoru.

Věříme, že se navzdory nelehké situaci výstavní program GASK na letošní rok (v čele s největšími projekty Samota uprostřed davu – Charles Baudelaire a české umění, Adéla Matasová a Stanislav Podhrázský a přátelé) uskuteční, byť s nevyhnutelnými přesuny termínů a dílčími změnami. Zatím je však jezuitská kolej ztichlá a naše „nejistá sezóna“ bez přítomnosti návštěvníků pokračuje.

To, že chodby naší galerie jsou tiché, přitom neznamená, že provoz galerie se zastavil. Naopak! Máme toho tolik, co bychom vám rádi ukázali a sdělili o inspirativním světě výtvarného umění. Velmi nám chybí osobní mezilidský kontakt s vámi, chceme slyšet vaše dojmy a pocity, proto intenzivně zúročujeme dnešní „útlumové období“, abychom vylepšili způsoby, jak se s vámi hodnotně sbližovat – digitálně, internetově, přes sociální média.

A zdaleka nejde jen o prozatímní řešení – vzájemné odloučení současnosti je pro nás v GASK cennou příležitostí přehodnotit dosavadní zvyklosti a vytvářet lepší, účinnější, přívětivější komunikační prostředí pro naše stávající i budoucí příznivce. Což platí nejen teď pro virtuální prostor, ale bude platit i potom, pro prostor reálný, kdy se k nám do galerie budete moci vrátit, setkávat se s námi a těšit se z uměleckých děl bezprostředně.

Než budete moci přijít za námi do galerie, je Vám k dispozici youtube kanál GASK. Zde si můžete nově prohlédnout nejen videa z aktuálních výstav, ale také ta z výstav starších a připomenout si tak, co bylo v naší galerii k vidění.

| Video: Youtube

Již řadu měsíců prožívá každý z nás „divné dny“, kdy nad sebou i světem přirozeně pochybujeme. V pravém umění, které nás vždy vrací k podstatě lidskosti, však můžeme nacházet velkou (a pozitivní!) oporu v hledání „smyslu všeho“. V GASK víme, že umění je věrným zrcadlem pro sebereflexi a širokou bránou ke spojování lidí. Zůstaňte s námi a těšte se na vše krásné i podnětné, co v GASK ještě zažijete! 

Autor: Richard Drury, kurátor GASK