Program byl sestaven z vystoupení dvou vyhlášených a oblíbených kapel, a sice Sedmihorky od Domažlic, malé krojované dechové hudby z Chodska se zpívajícím kapelníkem a tenoristou Václavem Tesařem, kterého doplnila ve zpěvu jeho žena harmonikářka Jaromíra.

Druhou skupinou byla krojovaná dechová hudba z jižní Moravy, Galáni z Přibyslavic u Velkého Meziříčí, s kapelníkem trumpetistou Štěpánem Růdou a zpěváky Martinou Švarcovou, Sárou Jozovou a bratrem kapelníka Radkem.

11. Festival dechových hudeb v sokolovně v Golčově Jeníkově: Galáni z Přibyslavic u Velkého Meziříčí | Video: Karel Novotný

Celý pořad uvedl propagátor lidové zábavy, publicista a také člen Klubu seniorů v Golčově Jeníkově Karel Novotný. V úvodu přivítal všechny návštěvníky a účinkující a připomněl také desáté výročí úmrtí zakladatele tohoto festivalu, kapelníka Golčovanky Tomáše Kotěry a také jeho pomocníků Miloslava Houfka a Josefa Dolejše. Poděkoval sponzorům, mediálním partnerům a všem, kteří se podíleli jak na přípravě, tak i na průběhu festivalu.

Kapely zahrály podle svého repertoáru k tanci i poslechu a jejich zvukový přenos zajistil ke spokojenosti zvukař Jiří Moutelík. Kulturní referent Josef Trtík poděkoval po skončení vystoupení všem muzikantům, zpěvačkám kytičkou a kapelníkům dárkovou taškou.

Podle ohlasu přítomných se akce vydařila, písničky se líbily a tak všichni odcházeli spokojeni s krásně prožitým sobotním odpolednem.