Jde již o autorovu druhou rozsáhlou výstavu v GASK, první se uskutečnila v roce 2006 pod názvem Mezi světlem a tmou v tehdy ještě starém sídle v Praze v Husově ulici. Velkou inspirací pro práce Luďka Filipského, žijícího a tvořícího v Kutné Hoře, je bezesporu místo jeho bydliště, konkrétně chrám sv. Barbory a jeho vitrážemi prozářený interiér.

Od samého počátku Luděk Filipský ve své tvorbě soustavně zkoumá strukturální podstatu jevů hmatatelných i jen tušených. Jeho zásadní vyjadřovací polohou jsou obrazy a kresby vytvořené vrstvením lineárních vzorů tak, že vzniká jemně odstupňovaný prostor jakéhosi „energetického pole“ či „meditativního ohniska“, navozujícího pocit hluboké soustředěnosti i vědomí o nekončící metamorfóze všech věcí.

Právě tato nejpříznačnější rovina Filipského díla tvoří těžiště jeho výstavy v GASK, která je koncipována v úzké spjatosti s nedalekým kutnohorským chrámem sv. Barbory, jehož vznešená klenutá stavba a vitrážemi prozářený interiér autorovi skýtají trvalý inspirační zdroj i jistou paralelu k jeho vlastním úvahám. Technikou akvarelu, tempery či kvaše dociluje autor značné míry barevné průsvitnosti, což spolu s dynamickou kompoziční strukturou vytváří dojem optické vibrace, nebo dokonce akustické rezonance.

Za koncepční „nitro“ výstavy Luďka Filipského lze považovat soubor komorních a drobných kreseb nainstalovaných v Blackboxu, v jehož ztemnělém a ztišeném prostředí můžeme prožívat esenci toho, jak (autorovými slovy) „duchovno prozařuje hmotou“.

Malíř, grafik a sochař Luděk Filipský vystudoval u Antonína Pelce a Jana Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho díla jsou zastoupena v celé řadě českých i zahraničních galerií – konkrétně se jeden z jeho obrazů nachází ve stálé expozici GASK Stavy mysli / Za obrazem. Luděk Filipský žije a tvoří v Kutné Hoře, ve které nachází inspiraci pro své práce.

Alena Sedláčková