Nezisková organizace Nevypusť duši ve spolupráci s Týmem duševního zdraví pro děti nabízí pomocnou ruku formou kurzu Duševní zdravověda pro učitele. Jedná se o dvoudenní akreditovaný kurz DVPP pro pedagogy SŠ a 2. stupně ZŠ, který se zaměřuje především na péči o duševní zdraví. Praktická cvičení zaručují možnost následné implementace nových poznatků do profesního i osobního života. Kurz pokrývá několik témat, včetně efektivní prevence duševních obtíží učitelů i žáků, vhodné komunikace, diagnózy duševních obtíží a dalších. Součástí jsou také metody, techniky a aktivity, které lze později využít ve třídě, a chybět nebude ani sdílení zkušeností a reflexe. Účast pro pedagogy představuje příležitost sdílet i získat zkušenosti, praxi a inspiraci pro jejich profesní život.

Zúčastnění získají certifikát, který je podmíněn absolvováním obou školících dnů, odpovídající 16 hodinám. Pro zúčastněné je kurz zdarma. V tomto roce proběhne dvoudenní školení 20. října a 24. listopadu (středy) a 1. a 29. listopadu (pondělí) na Základní škole Zruč nad Sázavou a 11. listopadu a 9. prosince (čtvrtky) na Základní škole Kamenná stezka v Kutné Hoře. Další tři termíny tohoto dvoudenního školení budou k dispozici na podzim 2022.

V rámci projektového dne Poznáváme Kutnou Horu se třídy 2. stupně ZŠ T. G. Masaryka vydaly do ulic Kutné Hory, Sedlce a Malína.
Žáci z 'Masaryčky' opět vyrazili za poznáváním krásné Kutné Hory

Nevypusť duši vzniklo v roce 2015 za účelem osvěty o duševním zdraví a šíření povědomí o jeho důležitosti. Na samém počátku stál tým nadšených dobrovolníků, z něhož se postupem času zrodila organizace, která aktivně a úspěšně pracuje na systémové změně v oblasti péče o duševní zdraví. Nový projekt Duševní zdraví pro děti, který je financován z fondů EHP a Norska, tuto vizi sdílí a usiluje o podporu všech, kteří se aktivně podílí na duševním zdraví dětí a mladých lidí. Mobilní týmy duševního zdraví pro děti, které jsou složené z odborníků z oblasti školství, sociální a zdravotní péče, mají své základny v Základní škole Zruč nad Sázavou a Základní škole Kamenná stezka v Kutné Hoře. Oba projekty mají tedy společný cíl, a spojily své síly, aby k němu byly o krok blíže a poskytly pomoc tam, kde je skutečně potřeba.

Autor: Lenka Beznosková