"Službu „šijeme na míru“ individuálním požadavkům klienta. Pokud je zakázkou klienta pomoc s nalezením vhodného zaměstnání, řešíme s ním v rámci podporovaného zaměstnávání, jak a kde práci hledat. Jak má vypadat životopis a co psát do motivačních dopisů. Někdo uvítá doprovázení na pracovní pohovory a využívanou podporou je i asistence přímo na pracovišti. Vždy dáváme klientům takovou podporu, aby byli aktivně zapojeni. Neděláme za ně to, co umí zvládnout sami. Situaci klienta kompletně mapujeme a podporujeme ho v oblastech, které jsou žádoucí.

Směřujeme podporu k tomu, aby si v budoucnu ve stejné situaci zvládl klient poradit samostatně. Sdílet své zkušenosti s hledáním práce mohou klienti na Job klubech. A ti, kteří jsou již zaměstnáni, využívají příležitost promluvit si o pracovních starostech i radostech na pravidelných Setkáních pracujících. Klienti často využívají individuální pomoc v programu Podpora při uplatňování práv. Tento program se kromě pomoci při řešení obtížných situací v aktuálním zaměstnání zaměřuje i na podporu při vyřizování záležitostí na úřadech (např. evidence na ÚP, žádost o invalidní důchod, příspěvek na péči).

Je libo Kurz společenského chování nebo kurz Trávení volného času? I ty nabízí Rytmus

Realizujeme praktické kurzy, které umožňují lidem s postižením naučit se nebo prohloubit své dovednosti potřebné pro každodenní život. Je to třeba vaření, hospodaření s penězi nebo práce na počítači. Některé z nich probíhají individuálně, jiné ve skupině. Skupinové kurzy překazila proticovidová opatření, ale již jsme obnovili Kurz společenského chování a probíhá také úspěšný víkendový kurz Trávení volného času spojený s výlety. Nabízíme také akreditovaný rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače. Tranzitní program poskytujeme žákům a studentům se zdravotním postižením individuálně i ve spolupráci se školou.

Mladí lidé se tak s pomocí připravují na přechod ze školy do dospělého života. Rozvoj probíhá formou skupinové práce se studenty, exkurzemi u různých místních zaměstnavatelů, a konečně individuálními praxemi studentů. Vytváří si vlastní představu o budoucím povolání, o tom, jak to funguje v zaměstnání, v kolektivech a vyzkouší si na „vlastní kůži“ konkrétní práci. Studenti se pak lépe rozhodují, čemu se chtějí do budoucna věnovat a co jim jde. V Tranzitním programu se boří mýty o tom, že lidé s postižením nemohou pracovat. Zároveň studenty i jejich rodiny a učitele informujeme o pracovním trhu a nabízíme možnost využívat i návazné programy. Máte zájem o některý z programů? Kontaktujte vedoucí služby Sociální rehabilitace Bc. Marcelu Ruskovou telefonicky na čísle 773 391 190 nebo emailem vedouci.kh@rytmus-sc.cz.

Pavla Fleischhansová, ředitelka Rytmus Střední Čechy o.p.s.