Volání o pomoc v oblasti duševního zdraví dětí a mládeže z mnoha stran bylo vyslyšeno. Zvyšující se počet dětí, které potřebují podporu, způsobený mimo jiné nedostatečnými kapacitami relevantních institucí a pandemií, byl jasným signálem, že je nezbytné situaci řešit. A tak se začal psát příběh dvou odhodlaných multidisciplinárních týmů složených z odborníků z různých sfér, kteří spojili své síly a pustili se do boje za duševní zdraví a pohodu dětí na Kutnohorsku. 

Po několika měsících přípravy se v září 2021 konečně daly věci do pohybu. S vědomím, že řešení kritické situace bude vyžadovat komplexní přístup, se odborníci pustili do práce hned na několika frontách. Bylo totiž jasné, že řešení nespočívá pouze v přímé pomoci a podpoře těch, kteří se s duševními problémy již potýkají, ale také v hledání cest, jak jim předejít. 

Kromě individuální práce s dětmi se tedy týmy pustily do mnoha dalších aktivit v oblasti prevence a osvěty. V rámci celorepublikového festivalu Týdny pro duševního zdraví se historicky poprvé uskutečnilo několik osvětových akcí i na Kutnohorsku. Aby bylo totiž možné problémy řešit, je nutné se o nich nejdříve naučit nebát hovořit. Za tímto účelem přijela například herečka a komička Simona Babčáková s její One Human Show, nebo Divadlo utlačovaných s jejich netradičním představením „Odchodem to nekončí“. Pro děti byl ve spolupráci s Eduzměnou uspořádán Edufest, pro mládež besedy se zpěvačkou KattyGyal Kenta a pro odborníky zase Odborné sympozium na téma Duševní zdraví v nerovném světě.

Kutnohorský a Zručský tým duševního zdraví pro děti.
Týmy duševního zdraví pro děti se poprvé setkaly, aby zahájily svou činnost

Jak nevypustit duši pro učitele

Brzy začalo být patrné, že hlad po pomoci týmů je větší, než se očekávalo. A tak týmy začaly s podporou a vzděláváním těch, kteří mají na duševní zdraví dětí a mládeže největší vliv. S příchodem podzimu přišla také různá školení a semináře pro rodiče a pedagogické pracovníky za účelem zvýšení jejich podpory a kompetencí. Proběhly například semináře na téma Management náročného chování či Rodičovské kompetence 21. století. Uskutečnila se také školení s názvem Nevypusť duši pro učitele. 

Jelikož je důležité vzdělávat nejen druhé, ale i sebe samé, týmy nezahálí ani v rozvoji svých kompetencí, znalostí a dovedností. Během svého působení se účastní četných školení, z nichž pro projekt nejzásadnější je školení v metodice Neurosekvenčního modelu. Jedná se o diagnosticko-intervenční přístup vyvinutý Brucem D. Perry, který vychází z aktuálních poznatků v oblasti neurovědy a vývojové psychologie. 

Za podpory supervizorů a partnerů projektu, mezi které patří Nadační fond Eduzměna, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Pedagogicko-psychologická poradna či norské Dětské psychiatrické centrum Østbytunet, se tedy pomalu ale jistě daří přispívat ke zlepšení situace v regionu. Je ale jisté, že je před námi ještě spoustu práce.

Autorka: Lenka Beznosková