Apoštol Jakub, označovaný Starší, Větší či Zebedeův, byl jeden z dvanácti apoštolů, tedy učedníků, Ježíše Krista. Jméno Jakub je česká podoba jména Iakobos, španělské jméno je Santiago. Spolu s Petrem a Janem patřil ke Kristovým privilegovaným učedníkům. Podle tradice byl v Jeruzalémě kolem Velikonoc v roce 44 zatčen vojáky a sťat mečem. Byl první z Kristových apoštolů, který podstoupil mučednickou smrt.

Jakub byl pohřben v Jeruzalémě. Odtud byly jeho ostatky přemístěny mnichy do Španělska. Nyní jsou uloženy v chrámu v Santiagu de Compostela. Ostatky světce jsou uloženy také v Česku. Do pražské katedrály svatého Víta se v roce 1212 dostal zub a dva zlomky kostí. Další ostatek byl vložen do základů kostela svatého Jakuba na Starém Městě pražském.

| Video: Youtube

Dříve byl Jakub Staršího zobrazován jako apoštol s knihou či svitkem evangelia. Později se začal objevovat jako poutník s holí, kloboukem, brašnou a mušlí hřebenatkou. Je patronem poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků či lékárníků. A proč je symbolem sv. Jakuba a tedy i poutníků k jeho hrobu mušle?

Původ je v legendě, podle níž portugalský rytíř stál v blízkosti přístaviště, kde kotvila loď, která přivezla ostatky svatého Jakuba do Španělska. Když jeho kůň viděl podivuhodný a světlý třpyt, který dopadal z hvězd na apoštola, byl z pohledu tak vyděšený, že skočil do vody a vzal s sebou do hlubin i rytíře. Ten byl zachráněn a vytažen na palubu. Zachránci plni úžasu uviděli, že jeho tělo je zcela pokryto svatojakubskými mušlemi.

Svatojakubská cesta je jedna z nejstarších poutních cest v Evropě a také ta nejoblíbenější. Má nespočet variací. Začít se dá kdekoliv v Evropě. To, co dříve byla křesťanská tradice, má nyní mnohem širší význam. Současní poutníci mnohdy hledají odpovědi na otázky o smyslu života, o směřování ve svém životě. Vydat se na životní pouť můžeme také z obce Jakub od požehnaného patníku – zbývá 3159 kilometrů.