Užili si společné hry, bojovky, procházky i vyjížďku na koních. Nechyběly individuální nácviky dovedností i aktivní odpočinek na velké trampolíně. Tým Střediska Na Sioně sehrál dětem pohádku O krtečkovi. Rodiče měli možnost konzultovat svoje záležitosti s poradkyněmi Rané péče i psychoterapetkou Daniellou Málkovou. Letošním tématem pobytu byla problematika zdravých sourozenců a také porucha pozornosti s hyperaktivitou tzv. ADHD.

Za drobné dárečky pro děti děkuje středisko Janu Křivánkovi z firmy Smero, s.r.o.
 
Realizaci výletu podpořil Sbírkový projekt NROS Pomozte dětem a Univerzita Palackého, projekt Inspirace v odlišnosti.

Markéta Sieglová