Předsedkyně spolku Jitka Šimková poděkovala autorovi dokumentu Vladimíru Císařovi a všem, kteří se podíleli na jeho vzniku. Také „vysekla“ poklonu svému manželovi Jiřímu Šimkovi, bez kterého by, podle jejích slov, pochody nikdy nevznikly.

Zdroj: Youtube

Na to Jiří Šimek reagoval slovy: „Trasy plánuju tak, že manželka vždycky vymyslí téma pochodu, jeho zaměření, ona zkrátka připraví gró. Jitka osloví všechny spolupořadatele v okolních obcích, domluví s nimi program, zajistí financování, podá žádost o grant města Kutné Hory. Všechno to zorganizuje ona a já už jenom připravím trasy, značení a doufám, že turisté budou spokojeni a bude se jim pochod líbit.“

Zdroj: Youtube

Hlízovský unikátní spolek vznikl z iniciativy Jitky Šimkové, Jakuba Skyvy, Lady Lisé a Pavla Raka v roce 2015, se snahou chránit v Hlízově životní prostředí a zviditelňovat v povědomí lidí historický a kulturní odkaz předků. Později do spolku postupně vstupovali další členové.

Zdroj: Youtube

Motivem práce spolku je cesta - do historie, současnosti i do budoucna. Členové předávají občanům informace z pamětních knih Hlízova uložených v kutnohorském archivu, pořizují fotografie současného vzhledu staveb a srovnávají je s jejich podobou v době minulé. Pořádají pro veřejnost výtvarně zaměřené aktivity, duchovní setkání, iniciovali opravu pomníku legionářů, připomínají významná výročí spjatá s historií. Jako patrona spolku si zvolili svatého Jakuba, ochránce poutníků. A hlavně organizují turistické pochody, které získaly celostátní oblibu.

Poděkování za příjemně strávený podvečer patří kapele Trampoty, moderátorovi a autorovi filmu Vladimíru Císařovi, za vyprávění o vzniku knihy Pavlu Rakovi a místopředsedkyni spolku Ladě Lisé. A také Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO. A především „hnacímu motoru“ spolku manželům Šimkovým a všem členům i nečlenům, kteří se účastní „Jarních putování se sv. Jakubem“. 

Osmé Jarní putování se sv. Jakubem má podtitul Za Santinim

Od organizátorů seriálu dvanácti celorepublikových pochodů „Putování za Santinim“, pořádaných ke 300. výročí úmrtí význačného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela, přijal Hlízovský unikátní spolek nabídku na zařazení pochodu do této série, a proto má letošní osmý ročník Jarního putování se sv. Jakubem podtitul Za Santinim. Zároveň je akce součástí celoročních oslav, které organizuje sedlecká farnost.

Start všech tras v délce 7, 13, 20 a 32 kilometrů bude v sobotu 20. května v Hlízově, cíl v kutnohorském Sedlci před katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele.

Na startu po zaplacení startovného účastníci obdrží mapu trasy se slovním popisem, absolventskou vizitku Jarního putování se sv. Jakubem a účastnický list. K dispozici bude i příležitostné pochodové razítko, výroční razítka.

Na trasách na turisty čeká na Vrších výtvarná dílna Lady Lisé a přírodovědný program spolku Denemark, na Kaňku v Mozaice program spolku Kaňkovské sedlo a výstava Knihovny Kutná Hora, v kostele sv. Vavřince komentovaná prohlídka s Malvínou Krepsovou, v cíli individuální prohlídka kostnice, komentované prohlídky katedrály s Karlem Vopařilem, koncert Jany Veberové (od 14 hodin) a výtvarná dílna sochařky Vlaty Samohrdové. Programy v cíli budou pro účastníky pochodu za dobrovolné vstupné po předložení účastnického listu.

Vladimír Havlíček, Jitka Šimková