Většina potřebovala udělat konkrétní změny ve svých špatných návycích, aby snížila riziko civilizačních nemocí a podpořila kvalitu svého zdraví. Jedním z velkých problémů je nadváha a obezita. Často je také problematická vysoká konzumace živočišných potravin a někteří lidé pijí nedostatečné množství čisté vody a tím škodí svému zdraví.

Jenom malá menšina návštěvníků na tom byla se svým životním stylem relativně dobře.

Aby lidé mohli pokračovat v pozitivních změnách svého životního stylu, tak měli možnost si také odnést různou literaturu, která jim pomáhá žít zdravěji. Zájemci také dostávali kontakt a pozvánku na Kluby zdraví, které jsou v Kutné Hoře pořádány každý měsíc od září do května.

Dny zdraví nebo alespoň Den zdraví by organizátoři rádi zopakovali v Kutné Hoře zase příští rok na jaře nebo počátkem léta, závisí to ale na počtu spolupracovníků, kteří jsou ochotni si udělat čas a pomoci. V plánu je také udělat někdy Den zdraví v Čáslavi.