Na setkání přijeli rovněž zástupci partnerů projektu, tedy Martina Skalníková z Pedagogicko-psychologické poradny v Kutné Hoře, ředitelka Základní školy ve Zruči nad Sázavou Ivana Stará, ředitelka Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře Andrea Melechová Ruthová a Lenka Hečková a Lenka Felcmanová z neziskové organizace Society for All.

Žáci při pátečním odpoledni opouštěli Základní školu Kamenná stezka v Kutné Hoře, hlavními dveřmi naopak přišla poměrně početná skupina lidí, které není téma duševního zdraví dětí a mládeže lhostejné. Usedli v aule a začala diskuze o fungování, výsledcích a udržitelnosti multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti, které od září roku 2021 pilotně působí na Kutnohorsku za finanční podpory fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Pilotní projekt ale končí k 30. června, a tak je nutné jednat o tom, jak osvědčený model v regionu udržet nebo ještě lépe, zajistit jeho systémové ukotvení a rozšířit ho i do dalších regionů.

Nadační fond Eduzměna vyčlenil finance na udržení projektu do konce kalendářního roku 2023, jelikož vnímá jeho znatelný přínos pro region, ve kterém sám intenzivně působí. Nevyčíslitelnou přidanou hodnotu týmů duševního zdraví důrazně kvitují také ředitelky partnerských základních škol, kde týmy sídlí, a vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Kutná Hora, která s týmy úzce spolupracuje.

Velmi brzy po zahájení činnosti týmů bylo zřejmé, že byl po takové službě v regionu velký hlad. Důvodů bylo spoustu – můžeme zmínit například špatně dostupnou odbornou péči v regionu, školní poradenská pracoviště, jejichž pracovníci často nemají dostatečnou kapacitu ani kompetence, aby všechny žáky s duševními obtížemi plnohodnotně podpořili, a v neposlední řadě pandemii Covid-19, která životy a duševní pohodu žáků a studentů významně zasáhla.

| Video: Youtube

V případě, že by týmy duševního zdraví v regionu svou činnost ukončily, skončí s nimi i naděje pro ředitele, pedagogy, školní poradenská pracoviště, rodiny a děti, že mají subjekt, na který se mohou bezplatně obrátit s žádostí o včasnou pomoc či intervenci.

Během setkání koneckonců zaznělo, že týmy duševního zdraví vyplnily pomyslná bílá místa na mapě podpůrné sítě v regionu. Během svého působení se jim podařilo navázat funkční spolupráce nejen s většinou základních a středních škol v regionu a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kutné Hoře, ale také s místními sociálními službami, Centrem krizové intervence, Centrem na podporu integrace cizinců a několika dalšími organizacemi, které podporují děti a jejich rodiny. Dalším přínosem jejich působení je tedy systémová podpora mezioborové spolupráce.

Mezi zúčastněnými padla shoda, že je třeba osvědčený model podpory týmů duševního zdraví udržet při životě. Starosta Kutné Hory Lukáš Seifert projekt označil za jeden z nejsmysluplnějších, se kterými se setkal, a středočeská hejtmanka Petra Pecková uvedla, že není potřeba přesvědčovat přesvědčené.

Náměstkyně ministra školství Martina Běťáková hovořila také o možnosti modernizovat Střediska výchovné péče na základě poznatků a zkušeností týmů duševního zdraví. Výsledkem setkání byl tedy příslib dalších společných jednání a spolupráce na tom, aby se pokračování činnosti týmů, která má na duševní zdraví dětí bezesporný vliv, minimálně v části Kutnohorska zajistilo.

Závěrečná tisková a odborná konference

U příležitosti završení pilotního působení projektu se v úterý 30. května od 10 do 12 hodin v aule Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře uskuteční závěrečná tisková a odborná konference. 

close Pozvánka na tiskovou a odbornou konferenci na téma Duševní zdraví pro děti v aule Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře. info Zdroj: Lenka Beznosková zoom_in Pozvánka na tiskovou a odbornou konferenci na téma Duševní zdraví pro děti v aule Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře.

Nejdříve k dojde k shrnutí klíčových informací týkajících se výsledků a výstupů činnosti multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti. Následně budou odborníci - sociální pracovníci, psychologové, speciální pedagogové - sdílet know-how a příklady dobré praxe plynoucí z jejich dvouletého působení ve školském prostředí v regionu.