„Gymnáziu bych chtěl za pozvání velice poděkovat. Tato beseda je pro mě symbolickou tečkou za covidovým obdobím. Kvůli pandemii covidu-19 jsem musel opakovaně rušit, přesouvat a znovu rušit různé přednášky a besedy pro střední školy, univerzity, zoologické zahrady i další zájemce. Tato beseda je poslední, která se kvůli pandemii koronaviru nemohla uskutečnit v původně plánovaném termínu a přesouvala se na později,“ zmínil Dalibor Dostál.

Beseda pro něj byla speciální i z dalšího důvodu. Jako absolvent se znovu po letech vrátil na půdu školy, kde v roce 1992 maturoval. Navíc je autorem prvního znaku kutnohorského gymnázia, který vznikl v porevolučním období a pro školu ho z několika návrhů vybral významný kutnohorský rodák, heraldik a autor současného státního znaku České republiky Jiří Louda.

Z veletrhu učebních a studijních oborů v Kulturním domě Lorec v Kutné Hoře.
Kam dál po základní škole? Žáci osmých a devátých tříd se inspirovali v Lorci

Dalibor Dostál seznámil účastníky s historií milovické rezervace, kterou v roce 2015 založila ochranářská společnost Česká krajina ve spolupráci s vědci na ploše 40 hektarů v bývalém vojenském prostoru Milovice. Do současnosti se rozšířila na 350 hektarů a stala se prvním a největším zařízením svého druhu v České republice. Zároveň byla ve své době světově nejsledovanějším projektem realizovaným v tuzemsku s publicitou v prestižních titulech jako New York Times, Washington Post, BBC a dalších.

V rámci besedy přiblížil Dalibor Dostál pozitivní vliv pastvy velkých kopytníků na přírodu bývalého vojenského prostoru, ale i na adaptaci krajiny na změny klimatu, zadržování vody v krajině a vázání uhlíku v půdě.

Přirozenou pastvu velkých kopytníků představuje zakladatel milovické rezervace pravidelně v rámci vystoupení na různých konferencích, seminářích či školeních pro muzea, neziskové organizace, zoologické zahrady i vědecké či státní instituce. Mimo jiné přednášel také na Masarykově univerzitě v Brně, kde před lety vystudoval politologii.

Z oslavy Erasmus Day na Základní škole T. G. Masaryka v Kutné Hoře.
Masaryčka se poprvé zapojila do celoevropských oslav programu Erasmus

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět prostřednictvím portálu darujme.cz/krajina nebo nákupem na e-shopu www.zelenadomacnost.com, kde je rezervace jedním z podporovaných projektů.

Česká krajina