„Plánujeme dokoupit výukové programy k interaktivní podlaze a další pomůcky jako například týmové hry, taktilní disky nebo balanční a zátěžové pomůcky,“ upřesnila vedoucí sociálně aktivizační služby Eva Saláková a poděkovala za podporu všem, kteří si zakoupili startovní číslo kačky.

Benefiční závod odstartoval v sobotu 4. května ve 14 hodin. Organizační tým z Oblastní charity Kutná Hora si pochvaloval příznivé počasí, vždyť minulý rok se akce musela kvůli povodni na říčce Vrchlici překládat na jiný termín.

Na startu u parku pod Vlašským dvorem se sešlo mnoho příznivců, kteří doprovázeli a povzbuzovali malé žluté závodnice, a to až do cíle u Středových pekáren. Celkem se na hladině objevilo 556 malých kaček a 9 velkých firemních. Právě ty závod tradičně zahájily.

Velké závodnice poslal ze startovní čáry Petr Seidl, zástupce ředitele Oblastní charity Kutná Hora. Čtyř košů s malými kačkami se ujali Markéta Horká, zástupkyně firmy Foxconn ČR, Michal Šramko z Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora, Lukáš Rudolfský, generální ředitel Vinných sklepů Kutná Hora, a Lukáš Seifert, starosta města Kutná Hora, který zároveň převzal nad celou akcí záštitu.

Jakmile se malé kačky dostaly z košů na hladinu Vrchlice, začal napínavý závod. Zaseklé závodnice vyprošťovali obětaví dobrovolníci z Dobrovolnického centra Oblastní charity Kutná Hora, kteří dokonce kráčeli korytem řeky, aby pomohli všem zatoulaným závodnicím. V cíli závodu u Středových pekáren už čekali dobrovolní hasiči z Malína a ti kačenky zachytávali a hlásili čísla výherních kaček.

Především malí příznivci závodu si užili doprovodný program. Na startu si mohli vyrobit placku s kačenkou nebo si vyzkoušet různé tetovačky. V cíli pro ně byl připravený sportovní koutek od Sokola Kutná Hora a tvořivé dílničky od Střediska Na Sioně a 1. skautského oddílu z Kutné Hory. S písničkami vystoupila zpěvačka Andrea Kapounková. Posílit se jídlem a pitím mohli všichni účastníci v prodejně Středových pekáren, která měla mimořádně otevřeno.

Oblastní charita Kutná Hora děkuje všem partnerům, kteří do závodu věnovali vouchery. Výherci tak získali 60 hodnotných cen. Velký dík patří i firmám, které zdarma pomohly s organizací setkání a také poskytly finanční podporu.