Soutěž má připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena. Je vyhlašována v oboru poezie pro občany České republiky, kteří v roce konání soutěže nepřekročí věk 22 let a jejichž poezie nebyla do uzávěrky publikována v samostatné knížce.

„Jiří Orten byl básník, který svou citovou angažovaností se zapsal do srdcí mladých lidí,“ řekl fotograf a vysokoškolský pedagog Jindřich Štreit.

| Video: Youtube

Jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv tematiky a žánru, lze přihlásit do neděle 31. března. Práce nesmí být označeny jménem, zároveň s nimi je potřeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště autora, e-mailová adresa a telefonní číslo. Texty napsané na stroji nebo na počítači v šesti vyhotoveních přijímá Monika Trdličková na adrese: Dolní 355, 284 01 Kutná Hora.

Přihlášené práce posuzuje pětičlenná porota. Tři nejlepší budou odměněny peněžitými cenami v celkové výši deset tisíc korun, dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si však vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Pokud se o některé místo dělí více autorů, cena se dělí mezi oceněné na daném místě.

Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky. Všichni přihlášení básníci mají právo zúčastnit se semináře se členy odborné poroty soutěže a zdarma i všech pořadů v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora.