Směřování delegace na Kutnohorsko není náhoda. Právě zde se třetím rokem snaží rozvíjet školy Nadační fond Eduzměna. „Podobně jako v Eduzměně mají naše centra podpory v terénu, na školách, mentory, kteří s učiteli pracují na jejich dalším profesním rozvoji,“ vysvětlil Martin Kríž z odboru kurikula a inovací ve vzdělávání slovenského ministerstva školství.

Právě tito mentoři, zástupci škol a manažeři RCPU do Kutné Hory spolu s Krížem a jeho kolegy z ministerstva přijeli, seznamovali se s kolegy z Eduzměny a navštívili suchdolskou základní a mateřskou školu a Základní školu Zruč nad Sázavou.

Vedle Regionálních center podpory učitelů a Eduzměny se plaví v česko-slovenských vzdělávacích vodách ještě třetí projekt, který také usiluje o budování center pomoci ředitelům škol, a to takzvaný Střední článek podpory českého ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Zaměřujeme se na podporu ředitelů v řízení školy, její organizace a manažerských dovedností,” řekla náměstkyně ministra Martina Běťáková.

Prostoru pro vzájemnou inspiraci je v těchto projektech hodně, a tak návštěva slovenské delegace vyvrcholila v pátek 21. dubna kulatým stolem v kutnohorské knihovně za účasti zástupců všech zmíněných iniciativ a také projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ a starosty Kutné Hory Lukáše Seiferta.