Studenti nejprve provedli vizuální kontrolu vozíku a proměřili baterie. Ty bylo potřeba pořídit nové a k tomu další elektro materiál a nářadí.

Po objednání a instalaci nových baterií vozík stále nefungoval. Následovala tedy hlubší kontrola, která odhalila problém v kontaktech s řídicími systémy vozíku. Obnovení konektorů naštěstí netrvalo dlouhou dobu a po dokončení těchto oprav a kontrole konstrukce vozík fungoval zase tak, jak měl.

Následovala zkušební jízda. Jejím výsledkem mělo být zjištění, jestli je vozík schopný každodenního použití. Trvala zhruba sedm hodin, během kterých Filip Dluhý testoval, zda vozík vyjede všechna stoupání v Kutné Hoře, jestli je jízda plynulá, a hlavně jak dlouho vozík vydrží nabitý a schopný provozu.

Po těchto zjištěních studenti domluvili předání vozíku s vedením Domova Barbora v Kutné Hoře. Pan František z něj měl velkou radost!