Rafael DePillis vede kroužek konverzace, outdoorový kroužek, chodí na kroužek lezení. Zúčastnil se charitativní akce Běh pro zvon a se žáky školy se potkává i neformálně, například v místní čajově nebo na kebabu.

Od svého příjezdu do České republiky má spoustu zážitků, tím posledním byla jízda na motokárách v rámci tmelení učitelského sboru. Na otázku, co se mu nejvíce v České republice líbí, pohotově odpověděl: „Miluji české jídlo a zcela mě okouzlila architektura.“ Těšil se na výlov kaprů, vánoční trhy a na lyžařský kurz v italských Alpách, který průmyslovka tradičně organizuje pro žáky prvního ročníku.

Z oblastního turnaje v piškvorkách na Střední průmyslové škole v Kutné Hoře.
Kuriózní strategie na turnaji v piškvorkách: soutěžící počítal skalární součiny

Rafael DePillis vnesl do hodin reálný smysl výhradního používání angličtiny, je schopen odpovědět na otázky žáků týkajících se rozdílů a podobností v životě mladých lidí v USA a České republice, vzdělávání, hudby a dalších témat, která žáky zajímají.

Představitelé školy jsou vděční za příležitost, kterou Fulbrightův program vzdělávacímu zařízení poskytl a budou se snažit přítomnosti rodilého mluvčího z USA co nejlépe využít.