Účast ovlivnily především blížící se změny stavebního a vodního zákona a zavedení nového zákona o jednotném environmentálním stanovisku, což vedlo ke zvýšenému počtu školení po celé republice.

Spokojenost s organizací a zajištěním setkání v Kutné Hoře byla vyjádřena ze strany účastníků i pořadatelů. Letošní ročník se uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a starosty města Lukáše Seiferta. Významným přínosem se staly sponzorské příspěvky společností Voda CZ z Hradce Králové, zastoupené Janem Beranem, a Labtech z Brna, zastoupené Magdalenou Férovou.

Součástí programu byly i kulturní a společenské akce, jako například koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého, komentovaná prohlídka města a návštěva Galerie Středočeského kraje. Firma Asio pod vedením Karla Plotěného připravila druhý den ráno tradiční překvapení.

Z řad přednášejících vystoupili významní odborníci, jako Pavel Punčochář a Zdeněk Tesner z ministerstva zemědělství, Žanet Hadžić z ministerstva pro místní rozvoj, Tomáš Just z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Jaroslava Nietscheová z Povodí Vltavy.

Hlavním cílem konference bylo jako každoročně setkání a výměna zkušeností mezi odborníky z celého Česka, zaměřená na aktuální legislativní změny a jejich praktickou aplikaci. Letošní ročník se zaměřil na novelizace stavebního a vodního zákona a výklad zákona o jednotném environmentálním stanovisku, který vyvolal řadu diskusí kvůli rozdílným interpretacím v různých regionech.

Účastníci ocenili nejen odbornou úroveň přednášek, ale i možnost poznat historickou Kutnou Horu a její památky. Konference tak plní nejen vzdělávací, ale i společenskou roli, podporuje výměnu informací mezi úřady a vytváření nových pracovních i osobních přátelství.

„Věříme, že tato dlouholetá akce není jenom odborným přínosem, ale že se stala setkáním lidí se stejnými zájmy a stejným zaměřením. Slouží k výměně informací o 'pracovních postupech' mezi úřady, stává se přátelským setkáním jednotlivých lidí z různých krajů České republiky. Utváří se zde nová nejen 'pracovní' přátelství, což nás velmi těší,“ uvedla Iva Kupecká, předsedkyně kutnohorské oblasti Sdružení vodohospodářů České republiky.