To vše nabízí učitelům z Kutnohorska program Otevíráme dveře kolegiální podpoře aneb Hledáme pedagogy - lídry, který úspěšně uzavřel úvodní rok prvního běhu. Od září navazuje dalším rokem plným společného učení, tentokrát zaměřeného na formativní přístup ve výuce a rozvoj vzájemné podpory mezi kolegy. A Eduzměna zve na informační schůzku pro nové zájemce v pátek 15. září od 15.30 hodin.

Jak se pozná dobrý učitel?

Je půlka června a v historickém sále Dačického domu živě debatuje pětadvacet učitelů. I když jsou z různých koutů Kutnohorska a školy mnohých dělí desítky kilometrů, všichni si tykají, vzduchem létají vtipy, je vidět, že tahle parta se dobře zná.

Mají za sebou také dva semestry intenzivního tréninku, zaměřené na metody aktivního učení a mentoring. Posledním setkáním celoroční běh vrcholí, a tak je zaměřeno na závěrečná shrnutí a reflexi.

V individuální práci mají účastníci například nejprve sami pro sebe sepsat pět znaků učitele, který podle nich vede výuku kvalitně. Zaznívá třeba, že takový učitel žáky motivuje, vytváří přátelské a bezpečné prostředí. „Neříkám, že to vždy dělám, ale chtěla bych být žákům průvodcem, nikoliv jim vědomosti předávat hotové,“ shrnula svoji představu například Markéta z Uhlířských Janovic.

Jak vzbudit u všech dětí odpovědnost za svoje učení, přemýšlejí zase později. „Motivace není mojí zodpovědností, mojí zodpovědností je vytvořit pro to podmínky,“ řekla jedna z ředitelek. „Zapojit do toho i rodiče,“ navrhla další.

„Když odejdu a počkám chvíli vedle dveří a slyším, že počítají, je to pro mě známka, že to funguje, že to řeší kvůli sobě a ně kvůli tomu, že tam jsem já,“ vyjádřila spokojenost učitelka.

Jiná pedagožka zase sdílí zkušenost ze školky v Šestajovicích, kterou navštívila v rámci inspirativní návštěvy s Eduzměnou. „Tam pomáhalo, že děti nechávali někdy hodiny plánovat, hlasovaly například o různých variantách programu,“ popsala.

Právě na rozvoji, sdílení osvědčených postupů z praxe i řešení aktuálních trablí program Otevíráme dveře kolegiální podpoře aneb Hledáme pedagogy - lídry staví.

Pětadvacet účastníků absolvovalo díky finanční podpoře Nadačního fondu Eduzměna zdarma 80 hodin výcviku, domácí tréninky a konzultace s mentorem. A jak se jim to líbilo?

„Nejvíc na kurzu oceňuji mentorskou podporu – pětkrát za mnou do výuky přišel mentor a reflektovali jsme ji. Cítím u sebe velký posun v konkrétních metodách i v celkovém postoji k vzdělání,“ sdělila například učitelka Anita ze střední průmyslové školy.

„Lidi si často myslí, že si učitel stoupne před tabuli, dětem něco řekne a oni to pak udělají. To ale na dnešní děti nefunguje,“ dodala. Osvědčilo se jí prý například děti víc zapojovat, aby samy pracovaly.

Připravit se společně

Spokojená je i její kolegyně Tereza z malešovské základní školy. „Poznala jsem tu lidi, kteří smýšlí o vzdělávání podobně,“ uvedla s tím, že oceňuje možnost osahat si aktivní metody výuky a zkusit si modelovou výuku ve skupině.

Tereza učí přírodopis a chemii a je na své škole na tyto předměty sama. „Bylo pro mě moc příjemné potkat se tu s kolegyní, která má na starosti stejné předměty, jednu hodinu jsme tu i připravily společně,“ chválila si.

Samozřejmě žádný program nesedne ve všech směrech všem. Někteří účastníci například považovali takto intenzivní kurz za příliš časově náročný, jiní ocenili metodický kurz, ale už méně mentoring či naopak.

Shoda ale panuje na jednom: mít možnost potkávat se pravidelně celý rok s podobně naladěnými kolegy může učitelům dávat mnoho dobrého. „Tak dlouhý kurz jsem od vysoké školy prožila poprvé,“ sdílela zmiňovaná učitelka Tereza. „Mohla se mezi námi za ten čas vybudovat lepší důvěra, která umožnila třeba i hlubší sdílení,“ doplnila.

„Program Otevíráme dveře kolegiální podpoře aneb Hledáme pedagogy - lídry se od ostatních programů nabízených Nadačním fondem Eduzměna liší především svojí dlouhodobostí,” vysvětlila Iva Vopěnková, která ve fondu koordinuje aktivity pro učitele. Kdo má zájem spíš o jednorázové vzdělávací akce, tomu koordinátorka doporučuje například metodická centra.

JOB - spolek pro inovace, který program pro Kutnohorsko garantuje, chystá na podzim pro učitele z regionu dvojí nabídku: pokračování pro účastníky loňského běhu, přičemž ústředními tématy by měl být formativní přístup a sdílení mezi kolegy. Zároveň nabízí i zapojení se do nového běhu pro nové zájemce.

Podrobnosti k plánovaným termínům programu, ceně a další informace lze najít ZDE.