Významem užitečného hmyzu, mezi nějž řadíme i včelu, se zabývali šesťáci. Různými způsoby prozkoumali její životní podmínky, včelí úly i význam pro člověka. Výstupem z jejich práce jsou krásné kreativní výtvory – hmyzí domečky a „super hmyzáci“ – super odolní tvorečkové, kteří stále se zhoršující životní prostředí jistě přežijí.

Pro sedmáky byla připravena jízda zručnosti na kole či koloběžce. Některé děti častěji využívají těchto prostředků k dopravě do školy. Pochopily, že není nutné používat jen dopravní prostředky produkující velkou uhlíkovou stopu. Díky jízdě na školním dvoře mohli žáci potrénovat bezpečné ovládání svého dopravního prostředku. Někteří sedmáci pomáhali s osázením květinových záhonů nebo pečovali o květiny ve škole a prozkoumali odpadové hospodářství naší školy i města Kutná Hora.

Žáci osmých ročníků se věnovali vodě. Během dne navštívili čistírnu a úpravnu vod v Kutné Hoře, kde jim byla vysvětlena cesta odpadní i pitné vody. Zároveň si uvědomili význam vody v jejich každodenním životě.

S tématem ekologie se výborně popasovali žáci devátých tříd. Nejprve zhlédli film známého přírodovědce Davida Attenborougha a na jeho základě zpracovali cizojazyčný slovník zaměřený na ochranu planety, plakáty poukazující na mýcení deštných pralesů, výrobu palmového oleje a ohrožení některých živočišných druhů.

Hojná účast žáků, pestrý program a velmi povedené výtvory daly najevo, že se projektový den žákům líbil. Pedagogové věří, že se jim podařilo žákům vnuknout myšlenky k vlastnímu přičinění se o ochranu přírody.

Jana Červená, Alena Voldřichová, Barbora Tvrdíková