S kamarádem Onl@jnem jsme si v předvečer svátku naší planety dále vysvětlili pojmy jako uhlíková stopa, skleníkový efekt, doprava a emise. Posuzovali jsme výhody a nevýhody jednotlivých způsobů dopravy, jejich dopady na klima, diskutovali jsme o tom, jakým způsobem výběr dopravy mění naše klima. Záměrem akce také bylo, aby někteří přehodnotili způsob dopravy do školy, aby více chodili pěšky nebo alespoň používali sdílenou dopravu.

V závěru tohoto bloku jsme ještě natočili vzkaz virtuálnímu kamarádovi, zahráli si hry a vytvořili malou interaktivní knížku na téma třídění opadu. Po teoretické části jsme se společně s kamarády ze třídy 2.A vydali uklízet nejbližší okolí školy a přilehlou městskou část. Doufáme, že se na chvíli naší planetě bude zase dýchat o trochu lépe.

Petra Formáčková, učitelka ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora