Týdenní pobyt popsala učitelka a koordinátorka mezinárodních aktivit na Základní škole T. G. Masaryka v Kutné Hoře Kateřina Opočenská:

Každý den jsme si naplno užili a také jsme pilně pracovali na projektových aktivitách týkající se vlivu dezinformací na demokracii. V pondělí jsme naše zahraniční přátelé přivítali u nás ve škole. Žáci předvedli krásný uvítací program. Odpoledne jsme vytvořili prezentace týkající se Fake News a jejich negativního vlivu na demokracii.

V úterý jsme navštívili zasedání Městského žákovského parlamentu, kde nám jednotliví členové představili kutnohorské školy. Poté nás slavnostně přivítala paní místostarostka. Žáci měli možnost si prohlédnout Vlašský dvůr včetně mincovny a vyrazit si pamětní minci. V odpoledních hodinách jsme se věnovali společnému projektu, ve kterém jsme zjišťovali, jak jednotlivé země zajišťují ochranu práv a dat osob na síti.

Ve středu jsme objevovali krásy Kutné Hory, prohlédli jsme si chrám sv. Barbory, zahrady Galerie Středočeského kraje, žáci a učitelé zažili dobrodružství na bobové dráze. V závěru dne ještě ochutnali legendární zmrzlinu na Karlově.

Ve čtvrtek jsme se vydali do Prahy. Díky krásnému počasí a správnému načasování se nám podařilo vidět střádání hradní stráže na Pražském hradě a Staroměstský orloj včetně figur apoštolů.

V pátek jsme se zabývali tématem Evropské volby2024. Navrhovali jsme motivační plakáty. Žáci v mezinárodních týmech vytvořili e-book mapující projekt „Let´s protect European democracy against disinformation“. V mezičase si společně zacvičili. Odpoledne proběhlo slavnostní zakončení včetně předání certifikátů.

Všichni žáci a učitelé se rozloučili na „Goodbye party“. Loučení žáků a učitelů bylo velice dojemné. Mezi zúčastněnými vzniklo za dobu spolupráce přátelství. Doufáme však, že se brzy shledáme při práci na dalším projektu Erasmus+.

Ještě jednou děkuji všem zúčastněným, kteří se podíleli na přípravách a realizaci setkání v Kutné Hoře.