Odborná a veřejná porota vybírala z 25 vystavovatelů jen sedm, kteří představí svou práci na Mezinárodní konferenci Science on Stage v srpnu roku 2024 ve Finsku. A zařadillo se mezi ně právě kutnohorské vzdělávací zařízení. Za tímto velkým úspěchem se skrývá téměř dvouletá práce žáků současných tříd 5. A a 8. B a jejich učitelek Petry Formáčkové a Jany Červené.

Cílem projektu Masaryčka letí do vesmíru bylo pořídit fotografie dokládající zakřivení Země. Žáci však přicházeli s řadou nápadů na rozšíření své práce, která svým přesahem do různých oblastí života dětí i vyučovacích předmětů přesvědčila porotu o kvalitě, která si zaslouží postup do mezinárodní kola.

Obrovskou zásluhu na získání ocenění mají žáci osmého ročníku – Dominik Rejnek, Zdeněk Antožy a David Červený. Při veřejných prezentacích projektu již v minulosti dokázali, že jsou dobrými rétory a o projektu ví opravdu vše.

Z oslavy Erasmus Day na Základní škole T. G. Masaryka v Kutné Hoře.
Masaryčka se poprvé zapojila do celoevropských oslav programu Erasmus

Při sobotní přehlídce Science on Stage v Praze své schopnosti ještě povýšili. Celý den zodpovídali všetečné dotazy nejen odborné poroty z řad děkanů univerzit, učitelů fyziky a organizátorů, ale i veřejnosti. Uplatňovali své znalosti angličtiny a komunikovali s rodilými mluvčími (porotce, návštěvníci). Za nasazení, aktivitu a profesionální vystupování si zaslouží velkou pochvalu.

Projekt bylo možné realizovat díky finanční podpoře Nadačního fondu Eduzměna. Ta následně společně se školou podpořila i nákup měřící techniky, potřebné k otevření kroužku meteorologie. Ten na vypuštění sondy do vesmíru navazuje a vede ho učitelka Jana Červená.