Figurínu Morany společnými silami vyrobili. Tato tradice připadá na smrtnou neděli - pátou ze šesti postních nedělí. Lidé se loučí se zimou, kterou symbolizuje Smrtka nebo také Morana. Vesničané ji utopí anebo spálí.

Morana je figurína smrti, kterou děvčata vytváří většinou ze slámy, staré trávy i roští. Potom ji obléknou do starých obnošených šatů. Zdobí ji například obilím bez klasu nebo bílými vyfouknutými vejci, která symbolizují smrt. Naopak život představují červená uvařená vejce, která se pak rozdávají při koledě na Velikonoční pondělí.

Morana musela skončit v tekoucí vodě, aby spolu s ní zmizela i zima. Zima umírá a vlády se ujímá jaro. To se do vsi vrací v podobě líta, mladého nazdobeného stromku. Kolednice s lítem obchází vesnici úplně stejně jako kluci s pomlázkami. Dívky tímto způsobem mají klukům předat energii a sílu.

Moranu jsme úspěšně spálili a utopili a nové líto – mládí, život zase zpět do školy přinesli. Společné dopoledne jsme si opět užili, bylo fajn si vyzkoušet, jakým způsobem se lidé dříve bavili a jaké tradice ctili.

Klára Peroutková, Petra Formáčková