Budoucí řemeslníci ukázali svou zručnost a snažili se předat informace všem zájemcům o studium na škole. Veřejnosti byla po celý den otevřena všechna pracoviště školy, a to budova v Čáslavské ulici, v Seifertových sadech i rekonstruovaná budova školních dílen v Potoční ulici, jež byla v letošním roce opět uvedena do provozu.

Největší zájem projevili návštěvníci především o učební obory kadeřník a elektrikář. Nechybělo samozřejmě ani občerstvení zajištěné žáky oboru kuchař - číšník.

Každý, kdo si přišel školu prohlédnout, si o ní mohl učinit přesnější představu, získat přehled o jednotlivých oborech, pohovořit s učiteli, mistry odborného výcviku či žáky, kteří hosty v prostorách školy ochotně doprovázeli. Těšíme se, že mnozí z dnešních návštěvníků školy zasednou v září školního roku 2020/2021 do jejích lavic,“ uvedla Naděžda Posseltová.